maandag 5 november 2012

Minister Hennis-Plasschaert: 'sterke Defensie in belang van iedereen'

"Ik heb me in al mijn functies ingezet voor een sterk Nederland. Een fitte krijgsmacht speelt daarin een grote rol. Ik zie het dan ook als een eer én een uitdaging hieraan te mogen bouwen." Dat waren de eerste woorden van de nieuw aangetreden minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. De bewindsvrouw van de VVD nam vanmiddag het roer over van CDA-politicus Hans Hillen, die sinds 14 oktober 2010 minister van Defensie was.

Overdracht Hillen > Hennis-Plasschaert
Nederland rust volgens Hennis-Plasschaert op 3 stevige pijlers: vrijheid, veiligheid en welvaart. “Onze militairen werken elke dag aan het beschermen en versterken van deze pijlers, in Nederland en daarbuiten. Want werken aan internationale vrede en veiligheid, is voor een handelsland als Nederland, van groot belang. De krijgsmacht doet daarmee belangrijk werk voor alle burgers en bedrijven in Nederland. Wij profiteren daar allemaal van, elke dag. Daarom zal ik mij de komende 4 jaar sterk maken voor Defensie. Dat is niet alleen van belang voor Defensie zelf, maar vooral ook voor iedereen in Nederland.”

Budget in evenwicht
De zojuist aangetreden bewindsvrouw zei zich te realiseren dat de krijgsmacht zich in een moeilijke fase bevindt. “Ik zal me er, samen met alle Defensiemedewerkers, krachtig voor inzetten dat de krijgsmacht in staat blijft in internationaal verband de veiligheid van ons land te garanderen en bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld.” Hennis-Plasschaert zei daartoe te moeten beschikken over personeel en materieel van hoge kwaliteit. Ze wil dan ook het budget in evenwicht brengen met de ambities van Nederland.

Bruggen slaan
“We zullen de komende jaren ook bruggen moeten slaan: naar de samenleving, het draagvlak voor Defensie vergroten.” Hennis-Plasschaert wil niet alleen bruggen slaan naar de landen om ons heen om zo meer met hen samen te werken, maar ook  bruggen slaan tussen de krijgsmachtdelen onderling. Marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee moeten volgens haar nog nauwer samenwerken en onderling meer uitwisselbaar en inwisselbaar zijn.

“Daarom zal ik, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken, een visie op de krijgsmacht van de toekomst maken. Een visie waarin de financiën voor langere termijn op orde worden gebracht, waarin ambitie en taken in evenwicht zijn, waarin ruimte is voor innovatie en waarmee het draagvlak voor de organisatie geborgd wordt.”

(ministerie van Defensie, 5 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten