vrijdag 6 juli 2012

Commando-overdracht KCT

Vandaag heeft de commandant van het Korps Commandotroepen, kolonel Rob Querido, het bevel over de crème de la crème van de Koninklijke Landmacht overgedragen aan kolonel drs. Jan Swillens.

Kolonel Swillens
Swillens ontving in 1990 zijn groene baret; in 2000 werd hij commandant van 105 Commandotroepencompagnie en in 2002 detachementcommandant van de commando's die waren toegevoegd aan de missie ISAF-1 in Kabul en omgeving.

In 2008 en ‘09 werd luitenant-kolonel Swillens als commandant van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Air Assault Regiment Van Heutsz uitgezonden als bevelhebber van de Battle Group (VIII) van de Task Force Uruzgan (TFU). Vervolgens was kolonel Swillens Hoofd Joint Speciale Operaties van Directie Operatiën (DOPS) van de Defensiestaf in Den Haag.

Kolonel Querido gaat na zijn vertrek bij het KCT het werk bij de Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Kolonel Querido
Querido kreeg bekendheid door zijn rol bij de Slag om Chora in de Afghaanse provincie Uruzgan in juni 2007. Als commandant van de Battle Group (III) ontzette hij daar het door de Taliban belaagde oord Chora. Onder zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden leidde hij voor de eerste maal sinds de Korea-oorlog succesvol een tegenaanval met nagenoeg de gehele Battle Group. Zijn optreden oogstte dan ook (inter)nationaal veel lof.

Op 22 januari 2009 werd hij commandant van het Korps Commandotroepen. Tijdens zijn commando overwon hij op persoonlijk vlak de Ziekte van Kahler – een agressieve vorm van bloed- en botkanker.

(website 'Boekje Pienter', 6 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten