dinsdag 3 juli 2012

Commentaar Elsevier: 'Optreden PvdA bij tankdeal zwak en asociaal'

‘Sterk en sociaal’ klopt de PvdA zich op de borst. Maar het optreden van de sociaal-democraten in de discussie over de verkoop van tachtig tweedehands Leopardtanks aan Indonesië is zwak en asociaal

Door Eric Vrijsen

De PVV was tegen de tankdeal om de bizarre reden dat Indonesië een islamitisch land is. Het kabinet-Rutte zag echter een gaatje. De deal zou tóch doorgaan, want het kabinet zou een door het parlement aangenomen motie gewoon naast zich neerleggen.

De linkse oppositie zou vervolgens een motie van wantrouwen indienen, maar gedoogpartner PVV zou dan het kabinet steunen. Door de breuk in de gedoogcoalitie met Geert Wilders kwam dit scenario te vervallen.

Werkgelegenheid
Het kabinet praatte in op de PvdA. Het hamerde op werkgelegenheid, want behalve de tanks wil Jakarta straks ook marineschepen kopen. En Indonesië boekt qua mensenrechten flinke vooruitgang.

Als Nederland niet levert, nemen de Duitsers die order wel aan, dus wat voor zin heeft het om tegen te zijn? En niet in de laatste plaats: in het verleden stonden PvdA-bewindslieden in het eerste gelid om Indonesië van oorlogstuig te voorzien. Waarom nu dan niet?

Kunduzvriendjes
‘Regel het maar met jullie Kunduzvriendjes,’ was de laconieke houding van de PvdA tegenover het kabinet. D66 stond pal, maar GroenLinks wilde niet en de PvdA gebruikte die wetenschap om het minderheidskabinet te pesten.

Niet om inhoudelijke, maar om partijpolitieke redenen torpedeerde PvdA-leider Diederik Samsom de tankdeal. Het machtsspel op het Binnenhof is voor hem belangrijker dan een order van 200 miljoen euro en de werkgelegenheid die is gemoeid met vervolgorders. Tot overmaat van ramp weigerde Samsom een vertrouwelijk gesprek met de Indonesische ambassadeur. Meneer had geen tijd, want hij wil premier worden.

Hypocrisie
Wat is dit voor hypocrisie? Duitsland levert nu een iets ouder type tanks aan Indonesië. Zou de PvdA in het kabinet zitten, dan was het anders gelopen. Maar wat maakt het uit?

Voor deze premiertest is Diederik Samsom gezakt.

(Elsevier, 3 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten