woensdag 4 juli 2012

Ontslag door verandering beleid MIVD?

Acht jaar gelden betaalde de militair in kwestie een acceptgiro aan het OM. Vandaag de dag wordt hem dat alsnog verweten en wordt zijn veiligheidsmachtiging ingetrokken.

Het gevolg is dat zijn directe commandant de militair nu moet schorsen en onvermijdelijk het ontslag zal volgen, omdat nagenoeg alle functies bij defensie vertrouwensfuncties zijn waarvoor een veiligheidsmachtiging is vereist. Wat is hier allemaal aan de hand?

Sinds vorig jaar is de MIVD al het defensiepersoneel aan het ‘doorlichten’. Daarbij wordt 8 jaar teruggekeken. Ook ‘schikkingen’ (de beruchte acceptgiro uit Leeuwarden) met het OM worden inmiddels meegewogen in de beslissing om de veiligheidsmachtiging in te trekken. Dit leidt echter tot rechtens onjuiste en onwenselijke afwegingen.

Jaren geleden was het niet ongebruikelijk om ook als ‘verdachte’ bij het OM aan te geven dat je een zaak niet bij de rechter wilde laten voorkomen omdat je er vanaf wilde zijn en dus wel wilde betalen. Een van de redenen kon zijn dat je simpelweg alle rompslomp en stress bij de rechtbank in Arnhem niet wilde. Ik heb in alle jaren als advocaat, nog nooit een militair horen zeggen; ‘Fijn, morgen een zitting bij de politierechter te Arnhem’.

Ook het OM profiteert van deze gang van zaken. Naast proceseconomische gronden loopt het OM niet het risico dat de zaak wordt verloren. Ik herinner mij dat een Hoofdofficier van Justitie mij aangaf dat als een cliënt wil schikken, het altijd raadzaam kan zijn om even met het Parket (OM) te bellen.

Zo is er een moderne wijze van ‘aflaathandel’ ontstaan. Vergelijkbaar met de middeleeuwen, waarbij je jouw ‘zonden’ bij de kerk afkocht, zodat je alsnog in de hemel kon komen. Nu betaal je om niet te worden gedagvaard. Gezien de exorbitante hoogte van de huidige boetes, vergeleken met de ons omringende landen, is het nu de Staat der Nederlanden die er wel bij vaart dat er zo veel mogelijk ‘schikkingen’ worden verstuurd.

Deze inmiddels voor alle Nederlanders geldende handelswijze, wordt dus nu voor het defensiepersoneel door de MIVD onderuit gehaald. Waar rook is, is volgens de MIVD ook daadwerkelijk vuur. Het feit dat er geen rechter aan te pas is gekomen, is kennelijk niet relevant. U was verdachte en u heeft betaald, dat is (kennelijk) voldoende.

In een van de lopende rechtszaken, kan de rol van ‘dader’ eveneens in die van ‘slachtoffer’ worden veranderd, maar dat is voor de MIVD niet relevant. Daarnaast is een van de cliënten nota bene binnen deze 8 jaar al volledig door de MIVD gescreend! Toen was de militair met exact hetzelfde feitencomplex, geen probleem voor de staatsveiligheid.

Jaren later heeft er kennelijk een verandering plaatsgevonden wanneer een militair een veiligheidsrisico vormt. Bezuinigingen?

De volgende acceptgiro toch maar even wat beter bekijken, want de MIVD kijkt mee…

U bent geïnformeerd en hopelijk gewaarschuwd!

Hein Dudink/ Defensieadvocaat

(Dudink en Starink Advocaten, 3 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten