vrijdag 6 juli 2012

Eerste patrouillevaartuig Holland-klasse in dienst

Met de indienststelling vandaag te Den Helder is patrouilleschip Holland officieel een van Harer Majesteits (Hr. Ms.) marinevaartuigen. Hr. Ms. Holland is de naamgever van de Hollandklasse, een serie van in totaal 4 Ocean-going Patrol Vessels. De 108 meter lange patrouilleschepen zijn wereldwijd inzetbaar voor uiteenlopende taken: van kustbewaking, scheepscontroles en anti-drugsoperaties, tot terrorisme- en piraterijbestrijding.


foto: Kon. Marine


“Het bewijs dat civiel-militaire samenwerking en innovatie daadwerkelijk tot prachtige resultaten leidt, drijft hier onder onze voeten: het patrouilleschip Harer Majesteits Holland”, aldus Defensieminister Hans Hillen bij de indienststelling. “Dit toppunt van technologisch vernuft vaart straks niet meer met 200, maar met slechts 50 man over de wereldzeeën. Door het gebruik van niet draaiende radars en camera’s in de unieke mast, kan het schip bovendien tot dicht onder de kust worden ingezet.”

Het vaartuig werd aan de vloot toegevoegd door de Commandant Zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom. Dit gebeurde in het bijzijn van de nieuwe Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Wereldtop
De aanwezigheid van Verhagen benadrukte het economische belang van civiel-militaire samenwerking. “Onze maritieme sector is een hooggespecialiseerde sector, die tot de wereldtop behoort. De internationale belangstelling is niet voor niks groot en er zijn volop exportkansen.” Hr. Ms. Holland is volgens Verhagen een uitstekend voorbeeld van geslaagde samenwerking in de topsectoren High Tech en Water. Defensie, regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven als Damen, Imtech en Thales brachten hun kennis en kunde in om samen het ‘schip van de toekomst’ te maken.

Huidige dreiging
Met de Ocean-going Patrol Vessels (OPV’s) past de marine haar vloot aan aan de huidige dreiging in de wereld. Piraterij komt steeds vaker voor, evenals anti-drugsoperaties. Ook de vraag om noodhulp wordt vaker gesteld. Hiervoor zijn de flexibel inzetbare OPV’s uitermate geschikt. Met een snelle motorboot van het type FRISC aan boord zijn piraten en drugssmokkelaars snel te onderscheppen. Ook kunnen de schepen veel evacués aan boord nemen en hebben ze een grote kraan om noodgoederen te laden en lossen.

Beproeven
Aan de indienststelling ging een intensief traject vooraf. Na de doop op 2 februari 2010 door Koningin Beatrix is de Holland aan een lange reeks beproevingen onderworpen. Begin april 2011 volgde bijvoorbeeld een uitgebreide proefvaart. De bemanning van de Holland verdubbelde voor die gelegenheid met medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie, Damen Schelde Naval Shipbuilding en het Marinebedrijf. Zij onderzochten of alle systemen werkten en aan de veiligheidseisen voldeden. Zo onderging het schip succesvol de enorme krachten van het vurende 76-millimeter Oto Melara-kanon.

(ministerie van Defensie, 6 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten