vrijdag 13 juli 2012

Bezoek Duitse bevelhebber in teken van nauwere samenwerking

Een binationale vuursteuneenheid, het integreren van luchtmobiele eenheden en samenwerking met de Duitse cavalerie. Het zijn voorbeelden van de verregaande samenwerkingskansen die de Duitse en Nederlandse legercommandanten gisteren op de Utrechtse Kromhoutkazerne hebben afgesproken na te streven.

Tijdens het bezoek van de bevelhebber van het Duitse landmacht, luitenant-generaal Werner Freers, aan zijn collega luitenant-generaal Mart de Kruif werden concrete mogelijkheden besproken. Behalve de samenwerking tussen gevechtseenheden kwamen ook de mogelijkheden voor het gezamenlijk organiseren van trainingen en opleidingen aan de orde.

generaals De Kruif en Freers (foto: Defensie)

Samen beter
“Het vertrouwen, onze vriendschap en diverse overeenkomsten tussen onze legers maken verregaande samenwerking mogelijk en nuttig”, stelt de Duitse generaal Freers. “We kunnen dingen samen doen uit verschillende motieven; van operationeel tot financieel. The sky is the limit, als het om ideeën voor samenwerking gaat. We doen het allemaal om er samen beter van te worden. Dat is wat mij betreft ultieme Smart Defense.”

Waarmaken
De landmachtgeneraals concludeerden na het tweedaagse bezoek, 11 en 12 juli, dat er veel kansen liggen die uitgewerkt kunnen worden. Een handdruk symboliseerde de positieve grondhouding van de partijen om de initiatieven tot een succes te maken. “De tijd van alleen maar praten is nu voorbij”, sprak Commandant Landstrijdkrachten, generaal De Kruif na de ontmoeting. “We zijn er nu klaar voor ‘to make it happen’, om onze mooie plannen ook waar te maken.”

Midden in bezuinigingen
Internationale samenwerking biedt belangrijke kansen als budgetten onder druk staan. Gezamenlijk optreden versterkt de mogelijkheden, omdat het tot schaalvoordeel leidt en keuzes mogelijk maakt. De initiatieven tot samenwerking met Duitsland zijn van belang voor de grote bezuinigingsoperatie waarmee Defensie momenteel bezig is. Alleen al bij de Koninklijke landmacht lopen 117 projecten, die grote onderlinge verwevenheid kennen. Deze complexe operatie, die nog tot en met 2015 duurt, is een uitwerking van de beleidsbrief Defensie uit 2010.

(ministerie van Defensie, 13 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten