vrijdag 6 juli 2012

Defensie in het verkiezingsprogramma van de VVD

De VVD hecht zeer veel waarde aan ons defensieapparaat en personeel. In de afgelopen jaren zijn forse bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd op Defensie, die pijnlijk waren voor de organisatie en de medewerkers. Deze waren erop gericht om Defensie om te vormen naar een expeditionaire, wereldwijd inzetbare en moderne krijgsmacht. Deze moest in staat zijn nieuwe dreigingen in binnen- en buitenland het hoofd te bieden. Zo zijn er vele belangrijke verbeteringen succesvol doorgevoerd, maar anno 2012 liggen er nieuwe kansen voor Defensie om een verbeterslag te maken. Moderne vredesmissies en het beschermen van onze handelsbelangen vragen om een krijgsmacht die beschikt over materieel en eenheden van hoge kwaliteit: ‘low on boots, high on tech’.

De Nederlandse krijgsmacht moet inzetbaar blijven op het land, in de lucht en op zee. Vooral specialistische en wereldwijd inzetbare infanterie-eenhedenmoeten niet alleen op land, maar ook op zee kunnen worden ingezet. Op internationaal gebied moet Nederland met gerichte bijdragen laten zien dat het kwalitatief nog steeds op het hoogste niveau mee kan doen. Defensie moet vooruitkijken en investeren in de krijgsmacht van de toekomst. Zeker op terreinen waar Nederland een verschil kan maken, zoals special forces en raketverdediging. Krijgsmachtonderdelen niet inzetbaar zijn voor nieuwe moderne missies moeten inkrimpen of worden hervormd.

De VVD is tegen nieuwe bezuinigingen op de krijgsmacht. De krijgsmacht moet de tijd krijgen om de huidige reorganisatie uit te voeren en orde op zaken te stellen na de hervormingen van de afgelopen jaren. In deze tijd dat de overheid pas op de plaats moet maken, is het van belang dat Defensie meer draagvlak krijgt in de samenleving. Dat draagvlak vereist herkenbaarheid voor de burger en professionaliteit. Ook de vrijwillige reservisten van de krijgsmacht kunnen daaraan bijdragen door reguliere krachten te ondersteunen. De VVD wil daarom meer reservisten werven. De krijgsmacht kan hulpdiensten in Nederland actief ondersteunen en daarmee de veiligheid in Nederland vergroten.

(Verkiezingsprogramma VVD, 6 juli 2012)

Zie ook:

Defensie in het verkiezingsprogramma van het CDA
Defensie in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
Defensie in het verkiezingsprogramma van D66
Defensie in het verkiezingsprogramma van de PvdA
Defensie in het verkiezingsprogramma van de PVV
Defensie in het verkiezingsprogramma van de SGP
Defensie in het verkiezingsprogramma van de SP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten