vrijdag 13 april 2012

Ministerraad: kosten inzet beveiligingsteams voor reders omlaag


Het ministerie van Defensie gaat de kosten van de Vessel Protection Detachments (VPD’s), de mariniers die aan boord van koopvaardijschepen worden geplaatst om die te beschermen tegen piraten, verlagen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Hillen van Defensie mee ingestemd.

Het afgelopen jaar heeft Defensie de nodige ervaring opgedaan met de inzet van VPD’s. Door de doelmatige planning van zowel luchttransport als de inzet van VPD’s, zijn de kosten teruggedrongen. Met de inrichting van opslaglocaties nabij inzetgebieden zullen de kosten verder worden teruggebracht. Defensie werkt in overleg met de reders aan een aanpassing van de regeling voor de financiële bijdrage van de reders. Daartoe behoort ook een verkorting van de aanvraagtermijn.

Vessel Protection Detachment. Foto: Koninklijke Marine
Verder meldt het ministerie van Defensie in de kwartaalrapportage over de inzet van VPD’s in de maanden december 2011 tot en met maart 2012 de overzichten van aanvragen tot bijstand en de geleverde inzet. Het betreft 37 aanvragen, waarvan zestien via het Nederlandse Kustwachtcentrum en 21 via de maritieme autoriteit van Curaçao. Van de 37 aanvragen werden er twaalf door de reders ingetrokken. De resterende 25 aanvragen zijn getoetst volgens het draaiboek ‘behandeling bijstandsaanvragen bij piraterij en gewapende overvallen op zee’ van Nederland respectievelijk Curaçao. Op één na voldeden alle aanvragen aan de criteria in het draaiboek. De afgewezen aanvraag betrof preventieve bijstand op een route ver buiten het gebied waar Somalische piraten actief zijn.

De 24 aanvragen die voldeden aan de criteria werden aanvullend getoetst aan de criteria van het beleidskader VPD. Vijftien aanvragen kwamen in aanmerking voor de inzet van een VPD, waarna er zes na toekenning door de reders werden ingetrokken. De overige aanvragen waren niet op tijd om een VPD te kunnen inzetten. Eén VPD heeft te maken gehad met een incident: op 17 januari 2012 bedreigden piraten het koopvaardijschip Flintstone in de Arabische zee. Met gericht vuur van de mariniers is de aanval van de piraten afgeslagen. Bij de overige transporten was de aanwezigheid van mariniers genoeg om piraten af te schrikken.

(ministerie van Defensie, 13 april 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten