dinsdag 17 april 2012

Benelux-legers bundelen de krachten

Defensieministers ondertekenen akkoord over samenwerking

Auteur: Peter De Lobel

BRUSSEL - De drie Benelux-landen gaan samen legeraankopen doen en militairen opleiden. Ook gezamenlijke 'vredesondersteunende missies' zijn mogelijk. 

De legers van de drie Benelux-landen gaan hun samenwerking fors opdrijven. De drie ministers van Defensie - Pieter De Crem (CD&V), Hans Hillen uit Nederland en de Luxemburger Jean-Piere Halsdorf - zullen daarover morgen een intentieverklaring ondertekenen in het statige decor van Hertoginnedal.

De drie ministers hebben een lijst van concrete samenwerkingsmogelijkheden opgesteld. Onder meer voor het onderhoud van marineschepen werkt ons land nu al zeer nauw samen met Nederland. Belgische schepen krijgen op gezette tijden een beurt in de Admiraliteit Benelux in het Nederlandse Den Helder, net zoals er omgekeerd ook een wisselwerking is met de marinebasis in Zeebrugge.

Vredesondersteuning
Het is de bedoeling om voortaan ook gezamenlijk militaire taken te gaan uitvoeren. 'Dit is een krachtig signaal aan de Europese Unie vanwege middelgrote landen als België, Nederland en Luxemburg om via verregaande samenwerking een dynamisch partnerschap op te zetten', luidt het in een mededeling, 'onder meer in het kader van vredesondersteunende missies'.

Dat betekent nog niet dat soldaten uit de Benelux-landen vanaf morgen meteen samen op risicovolle buitenlandse missies zullen vertrekken. De val van de Nederlandse regering begin 2010, over de inzet van militairen in het Afghaanse Uruzgan, toont duidelijk aan hoe moeilijk beslissingen over buitenlandse operaties liggen.

Een consensus daarover zoeken in één land is al niet vanzelfsprekend, maar in drie landen, met telkens andere politieke krachtsverhoudingen, is een schier onmogelijke opdracht. Voorlopig lijkt niemand geneigd de soevereiniteit voor dat soort beslissingen te willen opgeven.

De drie legers hebben bovendien ook een heel andere omvang. Luxemburg heeft zo'n 800 militairen, ons land mikt tegen 2015 op 30.000 man en Nederland is aan het afslanken richting 60.000.

Air policing
Maar voor taken als 'air policing', de beveiliging van het eigen luchtruim, zou zo'n samenwerking wel mogelijk zijn. De F-16's die vanuit de basis van Kleine Brogel het Belgische luchtruim controleren, zouden dan ook Nederland en Luxemburg voor hun rekening nemen.

De andere domeinen waarop het trio mogelijkheden ziet om via 'pooling and sharing' de krachten te bundelen, zijn de opleiding en training van hun militairen en ook logistieke taken.

Die samenwerking kan zich soms ook gewoon manifesteren als een gecoördineerde aanpak in het aankoopbeleid. Zowel Nederland als België heeft een partij NH-90 helikopters gekocht. Bij de Nederlanders werden de eerste toestellen eind vorig jaar geleverd, in België is het wachten tot het einde van dit jaar. Vanaf 2013 zullen de NH-90 toestellen geleidelijk de Sea Kings vervangen.

Op dezelfde manier zou nagedacht worden over een gezamenlijke strategie voor de vervanging van de F-16. Al is dat laatste een dossier waar in deze legislatuur geen doorbraken meer moeten worden verwacht. Niet alleen het Belgische leger kampt immers met strakke budgettaire beperkingen, ook in Nederland is een zeer grote reorganisatie aan de gang - compleet met sluitingen van kazernes en duizenden afdankingen.

(De Standaard, België, 17 april 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten