maandag 30 april 2012

Commando-overdracht politietrainingsmissie Kunduz

Kolonel Nico van der Zee heeft zondag tijdens een ceremonie op Kamp Kunduz het commando over de Police Training Group (PTG) overgedragen aan kolonel der mariniers Jarst de Jong. Ten overstaan van Afghaanse autoriteiten, medewerkers van het ministerie van Buitenlandse zaken, coalitiepartners en alle leden van de PTG gaf hij de eenheidsvlag in handen van zijn opvolger.

“Terugkijkend op de afgelopen 6 maanden ben ik tevreden met de resultaten”, zei Van der Zee, “Wij bleven gefocust en vastberaden ons werk doen.” Ook de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse zaken droegen het stokje aan elkaar over. De civiele vertegenwoordiger Matthijs Wolters gaf symbolisch de missie over aan Simon van de Burg.

Diploma’s
Tijdens de tweede rotatie van de PTG zijn veel agenten getraind en zijn de eerste diploma’s behaald. Nog meer agenten worden gecoached door de marechaussees in de Police Operational Mentor and Liaison Teams. Tot 2014 richten de Nederlanders zich op  kwaliteitsverbetering van de ongeveer 1500 politiemensen in de provincie Kunduz.

Rule of law
Sinds 2006 is het netwerk Civil Administration verantwoordelijk voor het project Rule of law in Afghanistan. Het netwerk bestaat uit reservisten van 1 CIMIC Bataljon, die gespecialiseerde kennis bezitten op het gebied van openbaar bestuur, overheid, politie, justitie en/of rampenbestrijding. Bij toerbeurt leveren juridische professionals uit het netwerk een bijdrage aan de opbouw van politie en justitie in dit land. Ook op dit gebied is er grote vooruitgang geboekt en zijn de resultaten al zichtbaar in Kunduz.

(ministerie van Defensie, 29 april 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten