woensdag 4 april 2012

Minister Rosenthal gaat dialoog aan over NAVO


Minister Rosenthal heeft een rondetafelgesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen over de toekomst van de NAVO. Het gesprek vond plaats in aanloop naar de NAVO-top van 20 en 21 mei in Chicago, waar onder andere de zogeheten 'posture review' van het bondgenootschap op de agenda staat.

Overleg met middenveld (foto MinBuza)
Deze 'posture review' is het lopende proces waarbij de NAVO bekijkt of de organisatie nog goed is toeberekend op de dreigingen van de 21e eeuw, zoals internationaal terrorisme, nucleaire proliferatie, piraterij en cyberwarfare. Minister Rosenthal vindt het belangrijk om over dit onderwerp zo transparant mogelijk te zijn en de dialoog aan te gaan met de samenleving. Speciaal voor jongeren is hiertoe onlangs de Facebook-pagina Veilige Wereld, Veilig Nederland geopend.

Aanwezig bij het rondetafelgesprek waren ngo’s en kennisinstellingen zoals IKV/Pax Christi, HCSS, Atlantische Commissie, Clingendael, Nederlandse Rode Kruis, Universiteit Leiden en JASON. Tijdens de ontmoeting wisselde de minister van gedachten met zijn gesprekspartners over uiteenlopende onderwerpen als nucleaire ontwapening, de trans-Atlantische band, EU-NAVO relaties en cyberbeleid.

(ministerie van Buitenlandse Zaken, 4 april 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten