donderdag 19 april 2012

AIVD en MIVD presenteren Jaarverslagen 2011


De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben vandaag hun afzonderlijke jaarverslagen over 2011 gepresenteerd.

In de 2 jaarverslagen gaan de diensten in op hun eigen activiteiten, maar ook op die onderwerpen waar ze het afgelopen jaar nog intensiever zijn gaan samenwerken.

Beide diensten richten zich op het buitenland, waarbij de regering aangeeft op welke onderwerpen een inlichtingenbehoefte bestaat. In 2011 wilde de Nederlandse regering extra inlichtingen over de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Dit heeft geleid tot een tijdelijke intensivering van onderzoeken om daar snel zicht op te krijgen. Door de samenwerking tussen AIVD en MIVD zijn deze onderzoeken efficiënt verlopen.

Gezamenlijke teams
De diensten werken nu intensief samen in 2 teams van medewerkers uit zowel AIVD als MIVD. Een daarvan informeert over de programma’s voor massavernietigingswapens in landen van zorg. Het doet ook onderzoek naar verwervingsactiviteiten in en via Nederland die deze programma's kunnen versterken, zodat deze verstoord kunnen worden.

Het andere team doet onderzoek in het Caribisch Gebied. De staatkundige veranderingen, waardoor het Koninkrijk der Nederlanden 2 nieuwe landen en 3 bijzondere gemeenten kreeg, hebben de regio letterlijk dichter bij Nederland gebracht.

Verantwoording diensten
De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en die van Defensie sturen elk jaar vóór 1 mei de openbare jaarverslagen van de AIVD en MIVD aan het parlement en de Commissie tot Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hierin  leggen de ministers verantwoording af over de aandachtsgebieden waarop de diensten hun activiteiten in het afgelopen jaar hebben gericht en de regio’s waarop de diensten hun activiteiten in het lopende jaar zullen richten.

De AIVD, als onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de MIVD, als onderdeel van het Ministerie van Defensie, hebben hun eigen specifieke taken en werkvelden. Waar relevant bundelen de diensten hun capaciteit en expertise. Het drukt de kosten, zorgt voor een goede eigen informatiepositie en de kwaliteit van de inlichtingenproducten verbetert.

Documenten en publicaties

Jaarverslag MIVD 2011
Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).
Jaarverslag | 12-04-2012 | Defensie

Jaarverslag AIVD 2011
Jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), over het jaar 2011.
Jaarverslag | 19-04-2012 | Defensie

(Rijksoverheid, 19 april 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten