maandag 13 februari 2012

Defensie ontziet natuur in helikopterlaagvlieggebieden


Defensie stopt met laagvliegen in delen van vijf natuurgebieden in de helikopterlaagvlieggebieden Deurnsche Peel en Mariapeel, de Groote Peel, Uiterwaarden Waal, Voordelta en de Waddenzee. Dat blijkt uit de vergunning die Defensie vandaag aanvraagt bij het ministerie van Economie Landbouw & Innovatie (EL&I).


In 2008 is tussen beide departementen afgesproken dat Defensie voor militaire vliegactiviteiten boven beschermde natuurterreinen een vergunning aanvraagt. Defensie gebruikt in Nederland nu helikopterlaagvlieggebieden, waarin (of vlakbij) ongeveer 30 beschermde natuurgebieden liggen. In delen van 5 daarvan stoppen de activiteiten het hele jaar of in bepaalde jaargetijden zodra de vergunning is afgegeven.


In de natuurgebieden waar Defensie blijft vliegen, is geen bijzonder effect op de beschermde natuurwaarden te verwachten, zo blijkt uit onderzoek. Dat Defensie oog heeft voor flora en fauna blijkt bovendien uit de vrijwillige afspraken met natuurbeheerders ten gunste van de natuur. Daarnaast traint de luchtmacht vaak in het buitenland onder meer om Nederlandse natuurgebieden te ontzien. 


Kamerbrief
Bijlage bij Kamerbrief


(Ministerie van Defensie, 13 februari 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten