woensdag 22 februari 2012

Benoemingen in de Defensietop


Minister van Defensie Hans Hillen heeft besloten tot een aantal benoemingen in de top van het Ministerie van Defensie. De benoemingen staan mede in het teken van de reorganisatie.

Het aantal topfunctionarissen zal in 2016 zijn terug gebracht van 119 naar 80. In dit kader zijn inmiddels 7 topfuncties niet langer gevuld. Ook in 2012 zullen als gevolg van de reorganisatie meerdere topfuncties vervallen. Om de reorganisatie tot uiterlijk 2016 optimaal te ondersteunen is in de begroting eerder al een reservering van maximaal 10 tijdelijke topfunctionarissen opgenomen.

De minister maakt vice-admiraal Wim Nagtegaal, als plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, vrij voor de tijdige realisatie van een aantal randvoorwaarden uit de beleidsbrief van 8 april 2011. Het gaat hierbij om de verkoop van overtollig materieel. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Defensiebegroting in november 2011 om een dergelijke topfunctionaris gevraagd. Nagtegaal wordt ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de herbelegging vastgoed en het oplossen van knelpunten in de materiële exploitatie. Het betreft een tijdelijke functie tot medio 2013. Tevens zal de vice-admiraal in overleg met de betrokken departementen ondersteuning bieden bij de export door de Nederlandse defensie-gerelateerde industrie.

De huidige taken van Nagtegaal worden op 14 mei overgenomen door generaal-majoor Hans Wehren. Hij vervult op dit moment de functie van plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten en wordt in zijn nieuwe functie als plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten bevorderd tot luitenant-generaal.

Generaal-majoor Sander Schnitger wordt op 9 maart commandant Luchtstrijdkrachten en wordt in zijn nieuwe functie bevorderd tot luitenant-generaal. Hij volgt luitenant-generaal Jac Jansen op die de dienst verlaat. Schnitger is op dit moment directeur Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Plannen bij de Defensiestaf. Deze functie zal worden overgenomen door commandeur Rob Bauer, die op dit moment nog Souschef Operationeel Beleid is. Bauer zal in deze functie worden bevorderd tot schout-bij-nacht.

De huidige plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten, generaal-majoor der Mariniers Ton van Ede, wordt in november de nieuwe Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal der Mariniers. Van Ede volgt in deze functie luitenant-generaal Lex Oostendorp op, die met leeftijdsontslag gaat.

In het kader van de reorganisatie zal Van Ede zich eerst vanaf 9 april als projectofficier binnen de Hoofddirectie Algemeen Beleidszaken inzetten voor de ontwikkeling van het strategisch personeelsbeleid en het veteranenbeleid van Defensie. In het arbeidsvoorwaardenakkoord van december 2011 zijn over deze ontwikkeling met de bonden voor defensiepersoneel afspraken gemaakt. Ook dit betreft een tijdelijke functie.

Brigadegeneraal der Mariniers Rob Verkerk wordt op 9 april in Den Helder de nieuwe plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. Hij volgt generaal-majoor der Mariniers Ton van Ede op. Verkerk is op dit moment Directeur Operatiën bij het Commando Zeestrijdkrachten en tevens commandant van het Korps Mariniers. Hij wordt in de nieuwe functie bevorderd tot generaal-majoor.

De huidige commandant van de Nederlands Defensie Academie in Breda, generaal-majoor Richard Tieskens, wordt op 24 februari chef staf van het Allied Joint Force Command van de NAVO in Brunssum. Tieskens wordt bevorderd tot luitenant-generaal en volgt luitenant-generaal Jouke Eikelboom op die met leeftijdsontslag gaat.

Generaal-majoor Mels de Zeeuw wordt deze zomer benoemd tot Assistant Chief of Staff C4I van het NAVO Hoofdkwartier Supreme Allied Command Transformation in het Amerikaanse Norfolk. Hij volgt generaal-majoor Jaap Willemse op die met leeftijdsontslag gaat. De Zeeuw is op dit moment de directeur Projecten en Verwerving bij de Defensie Materieel Organisatie. In het kader van de reorganisatie wordt deze functie opgeheven.

De Defensie Materieel Organisatie wordt op dit moment grondig herzien. De veranderingen doen zich met name voor op het gebied van Materieellogistiek en Informatievoorziening. Om dit uit te voeren is de Directeur Logistieke Bedrijven, generaal-majoor Peter Dohmen, aangewezen als toekomstig directeur Materieellogistiek. Tevens wordt in dit kader de commandant bedrijfsgroep Informatievoorziening en -Technologie (IVENT), de heer Adriaan Blankenstein, binnenkort directeur Joint Informatievoorziening Commando.

Commodore Bart Hoitink wordt op 5 maart de nieuwe directeur Directie Aansturen Operationele Gereedstelling onder gelijktijdige bevordering tot generaal-majoor. Hoitink is op dit moment nog waarnemend directeur van deze directie.

De huidige directeur Personeel & Organisatie van het CLSK, commodore Ton Tieland, wordt op 16 april de nieuwe plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Tieland, die bevorderd wordt tot generaal-majoor, volgt generaal-majoor Wehren op.

Tenslotte gaat brigadegeneraal Leo Beulen vanaf 14 mei de functie van directeur Directie Operaties binnen de Defensiestaf vervullen, onder de gelijktijdige bevordering tot generaal-majoor. Deze functie werd vervuld door de toekomstig Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Tom Middendorp. Beulen is op dit moment Director Joint Coordination Centre op het NAVO-hoofdkwartier in het Duitse Heidelberg. Dit hoofdkwartier wordt in 2013 opgeheven.

(ministerie van Defensie, 22 februari 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten