maandag 15 oktober 2012

Column: Hoorzitting

Vorige week schreef ik dat ik een kentering proefde in het denken over het belang van de krijgsmacht voor Nederland. Ik ontving deze week weer meer signalen die dat gevoel versterken.

Zo schreef Ashfin Ellian (Elsevier) in zijn blog "Onze krijgsmachten zijn verweesd geraakt": "Een kabinet van VVD en PvdA moet niet bezuinigen op het defensiebudget. .... Doen ze dat, dan moeten ze lef hebben en de strijdkrachten opheffen. Dat is veel beter en geruststellender. Waarom? Dan zou de papieren realiteit samenvallen met de echte realiteit: Nederland heeft dan geen echte strijdkrachten meer."

Maar dat is niet de wens van het Nederlandse volk, want uit een poll op de Telegraaf-site (De stelling van de dag, 10 oktober) bleek dat 74% van de respondenten het nieuw te vormen kabinet oproept om juist te stoppen met bezuinigen op Defensie. Bijna twee derde van de deelnemers zegt zich niet meer veilig te voelen in Nederland als verder op Defensie wordt bezuinigd . Al met al vinden de respondenten dat de VVD de rug recht moet houden tegenover de PvdA en de komende regeerperiode niet mag korten op het budget van de krijgsmacht: „Het is tenslotte zo dat ook verzekeringen veel kosten. Tot je ze nodig hebt.”

Afgelopen vrijdag werd de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie toegekend. Ik werd (aangenaam) verrast toen Diederik Samsom (PvdA) daarop twitterde:  “Nobelprijs EU is mooi eerbetoon, maar vooral een opdracht aan deze generatie politici: weet wat er op het spel staat. #veiligheid #welvaart”. Hoewel er even werd gesuggereerd dat het een fake-twitteraccount betrof, kwam het bericht écht uit zijn iPhone! Hoopgevend voor de mensen die het beste met Nederland en de krijgsmacht vóór hebben - en een opsteker voor de VVD-onderhandelaars, dunkt me!

Verontrustend is wel weer dat 55% van de respondenten op de ‘Stelling van de Dag’ aangaf niet te weten dat de krijgsmacht een belangrijke taak heeft de hulpdiensten en nationale en lokale overheden te ondersteunen (één van de drie hoofdtaken zelfs). In 2011 gebeurde dat 2.226 keer! Ook bij de oefening van het CIMIC-bataljon in hartje Rotterdam afgelopen weekeinde bleek dat té veel mensen geen idee hebben over de samenwerking van Defensie met burgerorganisaties, de civiel-militaire samenwerking.

Deze observaties onderstrepen het belang dat minister Hillen al sinds zijn aantreden hecht aan het creëren van een breed draagvlak voor de krijgsmacht onder de Nederlandse bevolking. Ook de officierenverenigingen spannen zich in om het draagvlak voor een voor haar taken berekende krijgsmacht te vergroten. Een enorme uitdaging, nadat de krijgsmacht door achtereenvolgende maatregelen in de vorige eeuw letterlijk uit het straatbeeld werd geweerd; onder meer door niet meer te défileren bij bijzondere evenementen als beëdigingen of commando-overdrachten. Of, zoals iemand cynisch twitterde: “Met dank aan 10 jaar slechte defensie strategische communicatie!”.

De Vaste Kamercommissie voor Defensie VCD houdt op 29 oktober een hoorzitting over de bezuinigingen bij Defensie. Een prima initiatief van CDA-kamerlid Raymond Knops, breed gesteund. Naast de beroepsvereniging GOV|MHB, professionals bij Defensie,  zijn voor deze hoorzitting uitgenodigd:
-  de Adviesraad Internationale Vraagstukken AIV, vanwege hun advies “Krijgsmacht in de knel”;
-  het Haags Centrum voor Strategische Studies HCSS vanwege het rapport “De waarde van Defensie”;
-  de oud-SG NAVO Jaap de Hoop Scheffer (“er moet € 1 miljard bij de Defensiebegroting”) en
-  Elsevier- en Buitenhof-columnist  Syp Wynia.

De GOV|MHB krijgt de gelegenheid de petitie ‘Handen af van defensie’ te duiden. Dat de commandanten van de marine, de landmacht, de luchtmacht, de marechaussee én de Hoofddirecteur personeel van Defensie deze petitie tegen verdere bezuinigingen hebben ondertekend, is een krachtig signaal. Dat geeft de petitie een bijzondere status. Want hieruit blijkt dat zij verdere bezuinigingen écht niet meer zien zitten. Een signaal naar hun mensen, maar zeker ook een signaal naar de Nederlandse politiek dat zal doorklinken tijdens de hoorzitting.

Reageren?

(Voorzitter KVMO, KLTZA Rob Hunnego, 15 oktober 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten