vrijdag 12 oktober 2012

Somalische kapers veroordeeld tot 4,5 jaar cel

De rechtbank Rotterdam heeft negen Somalische mannen veroordeeld tot 4,5 gevangenisstraf wegens zeeroof. Ze gingen bewapend de zee op om schepen te kapen. De mannen werden ook verdacht van poging tot moord op Nederlandse mariniers, maar daarvan zijn ze vrijgesproken.

Gewapend treffen
De verdachten zijn in de wateren bij Somalië aangetroffen op de Feddah, een Iranese vissersboot. Deze boot bleek later bij een eerdere gelegenheid te zijn gekaapt. Nederlandse mariniers benaderden de Feddah om poolshoogte te nemen. De mariniers waren afkomstig van de Hr. Ms. Tromp die ter plekke was in het kader van een internationale antipiraterij-missie. Vervolgens is het tot een gewapend treffen gekomen. Daarbij is over en weer geschoten. Aan boord van de Feddah zijn twee Somaliërs gedood en zes gewond geraakt.

Rechtsmacht
In het vonnis is op de eerste plaats aandacht besteed aan de vraag of er voor Nederland wel rechtsmacht bestaat om de poging tot moord te vervolgen. In reactie op verweren op dit punt heeft de rechtbank geconcludeerd dat Nederland die rechtsmacht heeft. Ook alle andere verweren die gericht waren op het vervolgingsrecht van de officier van justitie zijn verworpen.

Defensiebelangen
Bij het beantwoorden van de vraag of de feiten bewezen konden worden heeft de rechtbank geconstateerd dat het opsporingonderzoek niet altijd de vrije loop heeft kunnen hebben. In het opsporingsonderzoek is namelijk noodgedwongen veel aandacht geweest voor defensiebelangen. De rechtbank heeft geconcludeerd dat dit uiteindelijk van invloed is op de vraag of de feiten bewezen konden worden.

Vrijspraak
De vrijspraak voor de poging tot moord wordt in het vonnis uitgebreid gemotiveerd. Kort gezegd kan niet worden vastgesteld wie heeft geschoten. De officier van justitie betoogde dat dit niet uitmaakt, omdat het gegeven dat de verdachten bij de zeeroof samenwerkten maakt dat zij ook samenwerkten bij de poging tot moord. Dit betoog wordt in het vonnis niet gevolgd. Dit zou volgens de rechtbank leiden tot een te algemene en te collectieve invulling van het medeplegen, welke onvoldoende recht doet aan de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van een verdachte die in het Nederlandse strafrecht nog steeds het uitgangspunt vormt.

Strafmotivering
In de motivering van de straf is het volgende overwogen:
- Het aantal gevallen van zeeroof en daarmee veroorzaakte kapingen van schepen in de wateren bij Somalië is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De zeerovers treden steeds professioneler, gewelddadiger en overmoediger op.
- Piraterij vormt een ernstige bedreiging voor het internationaal erkende recht op vrije doorgang door internationale wateren. Het vrije vervoer van vracht komt daar ernstig in gevaar.
- Ongunstige omstandigheden in Somalië - zowel in algemene zin als de persoonlijke situatie van de verdachte betreffende - spelen in de straftoemeting een rol. Zij kunnen echter geen rechtvaardiging vormen voor het plegen van strafbare feiten.
- Detentie in Nederland vormt voor de verdachten een zware belasting aangezien zij in detentie een zeer geïsoleerd bestaan leiden.
- Niet geheel voorbijgezien wordt aan het gegeven dat er een gerede kans bestaat dat de verdachten niet in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling, omdat zij niet over een geldige verblijfstitel voor Nederland beschikken.

(Rechtspraak.nl, 12 oktober 2012)

Video van het treffen tussen kapers en mariniers


Geen opmerkingen:

Een reactie posten