maandag 8 oktober 2012

HCSS slaagt waar CPB faalt

De GOV|MHB, professionals bij Defensie, is opgelucht dat er eindelijk een eerste aanzet is gedaan het belang van een krachtige krijgsmacht voor Nederland in euro’s te vatten. Door de vandaag gepresenteerde HCSS-studie 'De Waarde van Defensie' kunnen politici niet meer weglopen voor de langjarige economische consequenties van korte termijn bezuinigingen op de krijgsmacht.

Door deze studie van het Haags Centrum voor Strategische Studies wordt er nu voor het eerst gekwantificeerd wat de baten van defensie zijn, in tegenstelling tot een fixatie op de kosten. Want bezuinigen op Defensie lost de structurele problemen van de overheidsuitgaven niet op, maar tast wel de veiligheid in en rondom Nederland aan en heeft schadelijke gevolgen voor de internationale positie van Nederland.

De GOV|MHB verweet in haar perspresentatie van 4 september het Centraal Plan Bureau dat door het rekenmodel dat wordt gehanteerd, bezuinigingen op Defensie één op één bijdragen aan het op orde brengen van de rijksbegroting. Elke euro die wordt gesneden in Defensie, levert volgens de modellen van het CPB één euro minder overheidsuitgaven op. Daarmee wordt het voor politici heel makkelijk om het allerlaatste miljard dat in hun berekeningen nog mist, te zoeken bij Defensie. Deze studie van het HCSS legt wél een verband tussen investeren in de krijgsmacht en de aantoonbare baten die dit voor Nederland oplevert.

De GOV|MHB verwacht dat door deze HCCS-studie het Centraal Plan Bureau de gehanteerde modellen verbetert én dat de discussie over de krijgsmacht naar een hoger plan wordt getrokken; zowel in de Tweede Kamer als in de huiskamers van Nederland.

(ProDef, 8 oktober 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten