vrijdag 12 oktober 2012

Rampenbestrijders oefenen voor betere CBRN/E-samenwerking

Rampenbestrijders uit alle kolommen van de publieke veiligheid (Brandweer, Defensie, GHOR, Politie etc.) komen van 15-18 oktober samen in Ossendrecht om met elkaar af te stemmen over de bestrijding van rampen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve stoffen (CBRN/E). Het is voor het eerst dat op deze schaal en met zoveel verschillende disciplines samen wordt geoefend.

Tijdens de Meerdaagse laten de diverse spelers elkaar zien wat zij kennen en kunnen op dit gebied met demonstraties, workshops en lezingen. Door uitwisseling van kennis en ervaring en de afstemming van processen en procedures, wordt de samenwerking hechter en effectiever.

De Meerdaagse is een initiatief van de Joint CBRN School, een nieuwe speler in het veld, die opleidingen verzorgt voor alle rampenbestrijders. De School valt onder Defensie en heeft vertegenwoordigers van Politie, Brandweer, GHOR, RIVM, NFI en TNO.

De School is opgericht vanwege het (ICMS) tussen Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Defensie. In dit convenant wordt de ondersteuning beschreven die Defensie levert aan de civiele autoriteiten. Hierin is de coördinatie over het CBRN/E-gebied bij Defensie belegd. Naast opleidingen, garandeert Defensie vanaf eind 2012 ook Advies & Assistentie Teams en een Detectie-, Identificatie & Monitoring Team die binnen 2 uur ter plekke kunnen adviseren.

(ministerie van Defensie, 12 oktober 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten