dinsdag 30 oktober 2012

Commando-overdracht in Kunduz

Het commando van de politietrainingsmissie in Kunduz is vandaag overgedragen aan kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen.

Tijdens een ceremonie in Kunduz droegen kolonel der mariniers Jarst de Jong en Civiel Vertegenwoordiger Simon van der Burg het stokje over. Het 3e lid van het management team, Michel Öz van EUPOL, is al in functie. De plechtigheid vond plaats ten overstaan van Afghaanse autoriteiten, medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, coalitiepartners en alle leden van de missie.

Resultaten zichtbaar
“De resultaten van ons werk in Kunduz zijn zichtbaar”, blikte kolonel De Jong terug in zijn toespraak. “Behalve in Kunduz-stad en Khanabad trainen en mentoren de Nederlanders nu ook Afghaanse agenten in de districten Aliabad en Imam Saheb. Ook zijn inmiddels de eerste vrouwelijke agenten in Kunduz voor hun basisopleiding geslaagd.”

Versterken rechtstaat
Diplomaat Van der Burg ging in op de versterkte rechtsstaat in Kunduz: “Het aantal advocaten in Kunduz is het afgelopen jaar verdubbeld en ook de eerste vrouwelijke advocaten zijn aan het werk. Daarnaast zal met de bouw van dertien nieuwe justitiekantoren de toegang tot juridische hulp in Kunduz verbeteren.” Ook de nieuwe leiding van de politietrainingsmissie blijft zich inzetten voor het versterken van de rechtstaat.

Opgeschort
Op 17 oktober liet het kabinet het parlement weten dat de Nederlandse betrokkenheid bij de eerstvolgende onderofficiersopleiding is opgeschort. Reden hiervoor was dat onderofficieren, en in mindere mate agenten die de basisopleiding volgden, tegen de afspraken in buiten Kunduz zouden zijn geplaatst. Het werk van het overgrote deel van de Nederlandse militairen gaat onder de nieuwe leiding van de missie onverminderd door. Zo zijn ze, in inmiddels 4 districten, druk met de begeleiding op straat.

(ministerie van Defensie, 30 oktober 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten