dinsdag 16 oktober 2012

Een sluitende aanpak voor maritieme veiligheid


Blog commandeur Ben Bekkering,
11 oktober 2012

Hr. Ms. Rotterdam, het vlaggenschip van TF 508, is net vertrokken van de Seychellen. Ze is klaar voor haar 3e antipiraterijpatrouille langs de kustgebieden van Somalië in het kader van de NAVO-operatie Ocean Shield. Voor velen aan boord was het bezoek aan deze adembenemende verzameling van eilanden in het midden van de Indische Oceaan een zeer welkome gelegenheid om de benen te strekken na een intensieve maand van patrouilles. Een natuurlijk onderdeel van het marineleven.

Succes
Het amfibische vlaggenschip heeft een breed scala van zeer capabele teams   en is uitgerust met de meest geavanceerde, moderne hulpmiddelen, van UAV tot snelle landingsvaartuigen. Deze teams en hulpmiddelen hebben reeds succes geboekt: het onderscheppen van piraten op zee zoals de meest recente aanhouding van 7, van piraterij verdachte personen voor de kust van Somalië, het voorkomen van vertrek naar zee en op hetzelfde moment het geruststellen van de lokale bevolking van wat de NAVO doet om de (lokale) veiligheid te verbeteren.

TF 508 zelf is onderdeel van een veel grotere internationale inspanning, bestaande uit taakgroepen van de EU en de Combined Maritime Forces en schepen en vliegtuigen van individuele inzetten van landen zoals China, Japan, Korea, India en Rusland.

Prominente rol
Tijdens het bezoek aan de Seychellen bleek eens te meer dat de internationale samenwerking ter bestrijding van piraterij veel verder reikt dan marine samenwerking alleen. De Seychellen spelen een prominente rol in de internationale antipiraterij-inspanning. Haar rol, evenals haar strategische ligging, heeft vele organisaties naar het eiland getrokken. Mede hierdoor was het mogelijk om gedurende het havenbezoek met diplomatieke-, politieke-, juridische-, inlichtingen en rechtshandhaving- en industriële vertegenwoordigers ideeën uit te wisselen en informatie te delen. Piraterij is een internationale misdaad die plaatsvindt op volle zee, maar waarbij een veelzijdige aanpak die zich uitstrekt over het strand en op de oevers, nodig is.

Samenwerking
Het recente Internationale Maritieme Bureau Rapport schrijft terecht de daling van de piraterijslagingspercentages toe aan de marinepatrouilles en de getroffen maatregelen ter bescherming van koopvaardijschepen, zoals de scheepvaart beveiliging detachementen. Het effect van de bereidheid van landen om vermoedelijke piraten te berechten mag echter niet worden onderschat.

Hr. Ms. Rotterdam
Hetzelfde geldt voor de bereidheid van regionale staten om bij te dragen binnen de beschikbare capaciteiten en mogelijkheden: De samenwerking tussen de internationale marines en kustwachten van de regionale staten om piraten te vangen.

De samenwerking tussen marines en hun officieren van justitie om acties te legitimeren. De samenwerking tussen diplomatieke posten van verschillende naties om zich te richten op een overeenkomst tot overdracht en samenwerking tussen juridische en inlichtingendiensten zodat verworven informatie juist en tijdig beschikbaar is wanneer nodig.

Effect
Al deze acties zijn noodzakelijk. Ze hebben gedurende de afgelopen jaren kunnen rijpen en, belangrijker nog, ze zijn van invloed. Er is geen betere plaats om te dit effect te zien dan in de Seychellen. Mariniers van Hr. Ms. Rotterdam hebben getraind met de Seychellen Coast Guard om de interoperabiliteit te verbeteren. Tijdens strategische besprekingen is gezocht naar manieren om de uitwisseling van informatie over de visgronden en maritieme patrouilles te optimaliseren.

We zijn getuige geweest van voorleiding van 6 vermoedelijke piraten (aangehouden door de Rotterdam op 13 augustus) voor een rechter in Port Victoria High Court. Daarnaast ondersteunden wij een NAVO-delegatie bij het sluiten van overeenkomsten met de autoriteiten op de Seychellen. Deze zullen bijdragen aan het op een effectieve wijze uitvoeren van antipiraterij-operaties.

Ook heb ik de Nederlandse minister van Defensie vergezeld tijdens een vergadering met de minister van Binnenlandse Zaken van de Seychellen om onze waardering voor de antipiraterij-inspanning uit te drukken en de inzet en samenwerking tussen beide landen te onderstrepen.

Duurzame oplossing
De piraten zijn nog steeds aanwezig maar nemen in aantal af. De volgende maand zal waarschijnlijk uitwijzen of deze daling structureel of seizoensgebonden is. Of laat het ‘piraterij business model’ haar eerste scheuren zien. Scheuren die we kunnen gebruiken om een duurzame oplossing te garanderen. Om dat te doen moeten we de druk verder opvoeren, met gebruikmaking van alle instrumenten en middelen, gezamenlijke, gecombineerde en inter-agentschap. Er is geen betere manier om dat te bereiken dan door de inzet van velen in en rond de Seychellen zoals de afgelopen week is gedaan.

Maritieme veiligheid
Misschien kunnen de opgedane ervaringen tijdens dit bezoek ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van ideeën over hoe duurzame maritieme veiligheid te garanderen voor het tijdperk ná de piraterij. De Indische Oceaan is belangrijk voor velen, voor de wereldeconomie en de mondiale veiligheid. Het kan nuttig zijn om alle gezamenlijke, gecombineerde, samenwerking en inter-agentschap van de internationale antipiraterij-inspanning in een model voor maritieme beveiligingoperaties te voegen. Wellicht een geschikt onderwerp voor een volgende blog misschien.

(Koninklijke Marine, 11 oktober 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten