maandag 29 oktober 2012

Regeerakkoord: nieuw budget voor internationale veiligheid

Ook in de toekomst zal de krijgsmacht de verplichtingen in NAVO-verband gestand moeten kunnen doen en in staat zijn in internationaal verband een bijdrage te leveren aan crisisbeheersingsoperaties.

Dat staat te lezen in het vanmiddag gepresenteerde regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten onder de titel ‘Bruggen slaan’. Hierin staat dat de minister van Defensie, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en uitgaande van het beschikbare budget, een visie ontwikkelt op de krijgsmacht van de toekomst.

Het belang van vredes- en crisisbeheersingsoperaties voor ontwikkelingslanden wordt onderstreept door vanaf 2014 een nieuw structureel budget voor internationale veiligheid in te stellen. 250 miljoen euro komt ter beschikking voor de dekking van uitgaven voor internationale veiligheid, die nu nog drukken op de begroting van Defensie.

Fonds
De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelijk voor de aanwending, in overeenstemming met de minister van Defensie. Met het oog op het financieren van dit fonds en budget en als bijdrage aan het oplossen van de algemene financiële problematiek wordt gekort op de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking en Defensie, oplopend tot respectievelijk 1 miljard en 250 miljoen in 2017.

F-16
De oorspronkelijke voornemens voor de vervanging van de F-16 zijn volgens het regeerakkoord niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of herprioritering binnen het totale Defensiebudget. De minister van Financiën vraagt de Algemene Rekenkamer een onderzoek in te stellen naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven bij de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F-16 en de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode.

Mede op basis van beide rapportages zal het kabinet eind 2013 een beslissing nemen over de vervanging van de F-16. Gelet op het rapport van de Algemene Rekenkamer hierover gaat het ontwikkel- en testprogramma’s conform de overeenkomsten voort.

Kwaliteit
De regering stelt verder dat de krijgsmacht in staat moet blijven in internationaal verband de veiligheid van ons land te garanderen en bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld. Zij moet hiertoe beschikken over eenheden en materieel van hoge kwaliteit om de internationale stabiliteit, veiligheid en welvaart te dienen.

Crisis
Bij internationale missies naar landen in conflict moeten veiligheid, ontwikkeling en diplomatie hand in hand gaan.

Voor een bijdrage aan internationale crisisbeheersingsoperaties is een volkenrechtelijk mandaat vereist of dient sprake zijn van een humanitaire noodsituatie.

De missie in Afghanistan (Kunduz) wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.

Het regeerakkoord is te lezen op: http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.htm

(ministerie van Defensie, 29 oktober 2012)

1 opmerking:

  1. In eerdere berichtgeving was sprake van 1 miljard bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking. Maar hier staat nu toch te lezen: "Met het oog op het financieren van dit fonds en budget en als bijdrage aan het oplossen van de algemene financiële problematiek wordt gekort op de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking en Defensie, oplopend tot respectievelijk 1 miljard en 250 miljoen in 2017." Verwarrend, want dit valt ook te interpreteren als een bezuiniging die Defensie en OSW samen op moeten brengen, ipv OSW in zijn eentje.

    BeantwoordenVerwijderen