vrijdag 30 maart 2012

Ambtenaar vast op verdenking van omkoping en voorbereiden verspreiden staatsgeheimen


De rechter-commissaris in Den Haag heeft vandaag een 60-jarige Hagenaar, werkzaam als consulair medewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voor 14 dagen in bewaring gesteld. De man werd op 24 maart aangehouden.

De Hagenaar wordt verdacht van ambtelijke omkoping, omdat hij gedurende een periode van ongeveer 7 jaar vertrouwelijke informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zou hebben verstrekt aan een echtpaar*, woonachtig in Duitsland. In ruil voor het verstrekken van informatie zou de man maandelijks een geldbedrag hebben gekregen. Onderzocht wordt of de verstrekte informatie als staatsgeheim kan worden aangeduid.

Daarnaast wordt hij verdacht van voorbereidingshandelingen om het verspreiden van staatsgeheimen mogelijk te maken. Verder wordt hij verdacht van witwassen en het bezit van een vuurwapen.

Genoemd echtpaar zit sinds 18 oktober 2011 vast in Duitsland op verdenking van het verrichten van spionageactiviteiten voor een Russische inlichtingendienst.

De zaak tegen de medewerker van het Ministerie van Buitenlandse zaken kwam aan het licht tijdens het onderzoek van de Duitse autoriteiten naar dit echtpaar. Na een rechtshulpverzoek van de Duitse autoriteiten heeft de Rijksrecherche, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag, het onderzoek naar de Hagenaar overgenomen. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst heeft in het kader van het onderzoek meerdere ambtsberichten verstrekt.

De verdachte zit in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Het Openbaar Ministerie is daarom terughoudend met het verstrekken van informatie.

(Openbaar Ministerie, 30 maart 2012)

*Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk het echtpaar Andreas en Heidrun Anschlag dat gedurende een 20-tal jaren voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR zou hebben gespionneerd. Over hun arrestatie is uitvoerig bericht in de Duitse media, zie bijvoorbeeld dit Engelstalig bericht van Der Spiegel. Ze waren volgens berichten in de Duitse media geïnteresseerd in politieke en militaire informatie, zoals discussies over de toekomst van de NAVO. De Nederlandse verdachte zou van of via hen gedurende zeven jaar iedere maand het equivalent van zijn maandsalaris voor bewezen diensten hebben ontvangen. hdv.Embleem SVR (Sluzjba Vnesjnej Razvedki)
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten