dinsdag 5 februari 2013

WUL: motie regeringspartijen PvdA en VVD aangenomen

Motie Eijsink & Berckmoes-Duindam: nr. 53 (33400-X)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de invoering van de Wul een vereenvoudiging van de loonadministratie en een verlaging van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven ten doel heeft;

constaterende dat de invoering van de Wul voor de militairen ten opzichte van andere belastingplichtige werknemers onevenredig inkomstenverlies meebrengt;

van oordeel dat de bijzondere positie van militairen een eigen arbeidsvoorwaardenregeling rechtvaardigt;
verzoekt de regering, hiermee rekening houdend het negatieve inkomenseffect als gevolg van de invoering van de Wul zo veel mogelijk te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

(aangenomen op 5 februari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten