woensdag 13 februari 2013

Duizenden militairen niet fit genoeg

Duizenden Nederlandse militairen zijn niet fit genoeg om op missie te kunnen. Ze zakken voor een eenvoudige sporttest of leggen die om allerlei redenen niet af. De test is sinds 2009 verplicht voor elke soldaat. Zonder deze vereiste basisconditie kunnen militairen niet worden uitgezonden.


Daarmee opent het AD vandaag. Met de jaarlijks terugkerende Defensie Conditieproef (DCP) wil het leger militairen dwingen hun fitheid op peil te houden. Vorig jaar zakten 3300 militairen voor het eenvoudige sportexamen, blijkt uit cijfers van het ministerie van Defensie. Nog eens 15.500 soldaten van de in totaal 43.000 militairen kwamen niet eens opdagen, waren ziek of hadden een blessure. Ze mogen daardoor niet op missie.

Opvallend is dat ook het gros van de generaals de test niet haalde of er niet aan deelnam. Van de 82 hoogste militairen hebben er slechts dertig de vereiste basisconditie. Vakbonden noemen de bedroevende cijfers van het leger zorgelijk. 'We hebben er alle belang bij dat onze mensen in een goede conditie blijven,' zegt de onlangs afgetreden AFMP-voorzitter Wim van Burg.

Volgens generaal Tom Middendorp is het voor veel militairen nog wennen dat ze elk jaar de conditieproef verplicht moeten afleggen, maar betekent het niet dat de 19.000 militairen die de test niet haalden of deden, onvoldoende fit zijn. 'Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Bij de meeste operationele eenheden zijn sport en fysieke activiteiten onderdeel van het wekelijkse programma.'

Sporttest
Hans Couzy, tegenwoordig luitenant-generaal buiten dienst, bedacht de sporttest 20 jaar geleden voor de Landmacht. De test bestaat uit twintig keer opdrukken, 25 sit-ups en 2250 meter hardlopen. Een dergelijke conditietest is voor buitenlandse legermachten al veel langer gebruikelijk en bovendien vaak zwaarder. De Nederlandse test zou voor iedere gezonde militair makkelijk te doen moeten zijn, maar in de praktijk blijkt een groot deel het er belabberd van af te brengen.

Volgens generaal Tom Middendorp is meer aandacht voor het afleggen van de proef wel noodzakelijk. Defensie hoopt binnenkort personele consequenties te verbinden aan het niet halen van de test. Dat moet echter gebeuren in overleg met de militaire vakbonden en die hebben onlangs juist elk contact opgeschort in verband met een loongeschil.

(AD, 13 februari 2013)

Zie ook: Militaire inzetbaarheid http://www.defensie.nl/militairesport/militaire_inzetbaarheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten