donderdag 21 februari 2013

Antwoord op Kamervragen over 'Patriot-militairen' Turkije

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Datum 21 februari 2013
Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over het bericht "Duitse Patriot-militairen belaagd in zuiden Turkije"

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Omtzigt en Knops over het bericht "Duitse Patriot-militairen belaagd in zuiden Turkije". Deze vragen werden ingezonden op 28 januari 2013 met kenmerk 2013Z01472.

Antwoorden van Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Defensie, op vragen van de leden Omtzigt en Knops (CDA) over het bericht "Duitse Patriot-militairen belaagd in zuiden Turkije".

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Duitse Patriot-militairen belaagd in zuiden Turkije’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Klopt het dat enkele Duitse militairen, die in hun vrije tijd waren gaan winkelen in de Turkse havenstad Iskenderun, belaagd zijn door enkele tientallen betogers?

Antwoord
Ja. De Turkse veiligheidsdienst greep onmiddellijk in. De militairen zijn niet gewond geraakt. Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het incident veroordeeld.

Vraag 3
Hoeveel demonstraties hebben er de afgelopen tijd plaatsgevonden? Verwacht u meer onrust?

Antwoord
In Turkije zijn in de afgelopen weken enkele kleine demonstraties gehouden, onder andere bij de Nederlandse vertegenwoordigingen. Op en rondom de basis waar de Nederlandse Patriot-eenheden zijn gestationeerd hebben zich geen demonstraties voorgedaan.

Op vrijdag 1 februari jl. is een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade in Ankara gepleegd. Daarbij zijn de dader en een Turkse bewaker van de ambassade om het leven gekomen. De Turkse groepering DHKP-C heeft de aanslag opgeëist, verwijzend naar de eis dat NAVO-militairen zich moeten terugtrekken van Turks grondgebied. Nederland veroordeelt de aanslag ten zeerste. Deze aanslag maakt duidelijk dat er een kleine groep van links-radicale Turken sterk gekant is tegen de Patriots. Er is echter brede steun en waardering in de Turkse samenleving voor de stationering van Patriots.

Vraag 4
Is het waar dat Nederlandse militairen de opdracht hebben gekregen zoveel mogelijk op hun basis te blijven en dat, indien zij zich buiten de basis begeven, dat altijd met Turkse beveiliging dient te zijn?

Antwoord
In beginsel hanteert Defensie het standpunt dat er tijdens missies geen sprake is van bewegingsvrijheid buiten het kamp. De inzet van de Patriots wordt als een missie beschouwd.

Vraag 5
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met de Turkse overheid om bij te dragen aan de financiering van de stationering van de Patriots op Turks grondgebied en in hoeverre worden deze bemoeilijkt door de anti-Westerse sentimenten en demonstraties?

Antwoord
De gesprekken van de NAVO met Turkse autoriteiten over de host nation support en de financiering van de stationering van de Patriots door NAVO-partners in Turkije zijn op 12 januari 2013 voltooid. De afspraken zijn vastgelegd in een Implementing Agreement. NAVO-partners plaatsen de Patriots op verzoek van Turkije. De gesprekken werden niet bemoeilijkt door in de vraag gestelde aspecten.

(ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 februari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten