maandag 11 februari 2013

Relatie tussen de AOW en de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO)

(...)
Het lid Knops (CDA) heeft vragen gesteld over de relatie tussen de AOW en de FLO-leeftijd voor militairen en de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. Een militair krijgt tussen de FLO-leeftijd en leeftijd waarop het ouderdomspensioen ingaat een uitkering op grond van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UKW-uitkering). De AOW-leeftijd wordt vastgesteld bij wet, de leeftijd voor het ouderdomspensioen in overleg met de centrales van overheidspersoneel. Er is geen direct verband tussen de verhoging van de AOW-leeftijd en de FLO-leeftijd. Wel worden per 2014 de fiscale kaders voor aanvullende pensioenen verder aangepast, waardoor de pensioenleeftijd naar verwachting zal stijgen. Een hogere pensioenleeftijd heeft gevolgen voor de duur van de UKW-uitkering, waardoor ook de hoogte van de FLO-leeftijd zal worden bezien. De gevolgen van de eventuele verhoging van de pensioenleeftijd voor de FLO-leeftijd zijn onderdeel van het overleg met de centrales van overheidspersoneel.
(...)

De minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

(Kamerbrief d.d. 7 februari 2013)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten