vrijdag 15 februari 2013

Kamerbrief: 'pakketvergelijking' uitgevoerd door extern onderzoeksbureau

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum  14 februari 2013
Betreft  Nadere informatie pakketvergelijking

In mijn brief van 21 januari jl. heb ik een pakketvergelijking aangekondigd. Hierover hebben wij ook gesproken in het algemeen overleg over de WUL op 23 januari. Tijdens de procedurevergadering van 31 januari heeft u mij vervolgens verzocht nader in te gaan op het doel, de opzet en de tijdsplanning van de pakketvergelijking (2013Z00920/2013D03924). Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

De pakketvergelijking richt zich op de inkomens van militairen en die van andere ambtenaren. Het doel van de pakketvergelijking is te komen tot een objectiveerbare vergelijking van de inkomens. In de vergelijking zal aandacht worden besteed aan de bijzondere positie van de militair. Ik hecht zeer aan de onafhankelijkheid van het onderzoek. Om dit te garanderen zal ik de vergelijking door een extern onderzoeksbureau laten uitvoeren. Zoals ik reeds heb laten weten, zal de vergelijking uiterlijk in de zomer van dit jaar worden voltooid.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
J.A. Hennis-Plasschaert

(ministerie van Defensie, 14 februari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten