vrijdag 22 februari 2013

Parachutetraining In Benelux-verband

De Defensieministers van Nederland, België en Luxemburg hebben concrete afspraken gemaakt om de banden verder aan te halen. Zo komt er een gezamenlijk parachute opleidings- en trainingscentrum in België waar vanaf dit jaar 15 Nederlandse militairen aan de slag gaan en Luxemburg voor luchttransport zorgt.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert, haar Belgische collega Pieter De Crem en minister Jean-Marie Halsdorf van Luxemburg kwamen dit gisteren in Brussel overeen tijdens informeel overleg voorafgaand aan een NAVO-top in Brussel. De nieuwe overeenkomst concretiseert de overeenkomst van 18 april 2012. Sindsdien is geconstateerd dat op een groot aantal terreinen samenwerking goed haalbaar is.

De ministers van Defensie van de Benelux-landen

Naast het parachutecentrum voor basis-parachutetrainingen streeft de Benelux naar een geïntegreerd helikoptercommando. Ook bekijken Nederland en België de mogelijkheden van gezamenlijke bewaking en beveiliging van het luchtruim.

Benelux-kalender
Daarnaast wordt de samenwerking geïntensiveerd op het gebied van trainingen, opleidingen en medische ondersteuning. Trainings- en schietkalenders worden samengevoegd in een Benelux-kalender, voor gezamenlijke trainingen en efficiënt gebruik van elkaars oefenlocaties. Ook huren ze in de toekomst samen het schietterrein Bergen-Hohne in Duitsland. Het is de bedoeling dat Duitsland op termijn ook wordt betrokken bij de Benelux-samenwerking.

Medische samenwerking
De medische maritieme samenwerking wordt versterkt door dezelfde chirurgische capaciteit in te richten aan boord van Belgische en Nederlandse M-fregatten. De lessen die in dit verband worden opgedaan aan boord van het Belgische M-fregat Louise Marie, dat tot februari 2013 deelneemt aan antipiraterijmissie Atalanta, worden nog dit jaar toegepast op de Nederlandse fregatten Hr. Ms. Van Amstel en Hr. Ms. Van Speijk.

Minister Hennis benadrukte het belang: “Internationale militaire samenwerking is geen politieke correctheid maar een operationele noodzaak. De Benelux-samenwerking is daarbij één van de hoekstenen.” Het is een belangrijke stap om op korte termijn meer Europees samen te werken. Het moet de Europese Defensie kosteneffectiever maken en tegelijkertijd de slagkracht vergroten.

(ministerie van Defensie, 22 februari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten