donderdag 7 februari 2013

Fotodag: 'Mijn opa was een…'

Op de fotodag ‘Mijn opa was een…’ kan iedereen bij een expertteam terecht met vragen over zelf meegebrachte familiefoto’s uit het voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Veel Nederlanders hebben voorouders die in Nederlands-Indië woonden of daar als militair gediend hebben. Bij het opruimen worden soms oude foto’s en documenten gevonden waarop familieleden staan afgebeeld (al dan niet in uniform) en waarvan belang en betekenis onduidelijk is. Met hulp van specialisten kunnen deze foto’s en documenten veel vertellen over het leven van deze familieleden.

De experts analyseren de meegebrachte foto’s aan de hand van kleding en uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. In sommige gevallen kunnen zij advies geven over nader (genealogisch) onderzoek naar afgebeelde militairen.

Ook documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen zijn welkom om te laten bekijken. De specialisten zijn onder meer afkomstig uit museum Bronbeek, het Legermuseum en het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV).

Datum: 9 maart 2013
Tijdstip: 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Aanmelden
Als u foto’s wilt laten bespreken wordt u verzocht zich van te voren aan te melden via nb.ravensbergen@mindef.nl of telefoon (026) 376 35 55. Voor deelname gelden de normale entreeprijzen van het museum.

(ministerie van Defensie, 7 februari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten