zaterdag 23 maart 2013

'Defensie zet veteraan met trauma in de kou'

Tonny van der Mee

Honderden getraumatiseerde oud-militairen worden financieel uitgekleed door Defensie. Dat zeggen bonden en advocaten die namens hen naar de rechter stappen. De veteranen zijn flink gekort op hun invaliditeitspensioen, terwijl de psychische klachten onveranderd ernstig zijn en hun leven is verwoest.

Illistratie: veteranenenptss.wordpress.com
De BNMO, een belangenvereniging voor gewonde militairen, heeft de Nationale ombudsman ingeschakeld. De bond wil voor 220 veteranen een collectieve oplossing om te voorkomen dat ze jarenlang moeten procederen tegen pensioenkortingen, ontslagen en voor erkenning als beroepsziekte. "De pensioenkorting is een bezuinigingsmaatregel. Dat strookt niet met de zorgplicht van Defensie," zegt BNMO-voorzitter Remco Seijn.

Veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben recht op een militair invaliditeitspensioen (MIP). Na de invoering van een nieuwe keuringsrichtlijn in 2008 stellen verzekeringsartsen van pensioenfonds ABP het invaliditeitspercentage vast.

Vorig jaar kreeg de helft van de veteranen na herkeuring een lager percentage, blijkt uit cijfers van Defensie. Ze verliezen daardoor soms honderden euro's per maand, terwijl veel PTSS-veteranen berooid zijn door schulden, echtscheiding, verslaving of verlies van hun baan. Het MIP-percentage bepaalt ook de hoogte van de ereschuld die Defensie onlangs uitkeerde. Sommigen kregen door de pensioenkorting ook (tien)duizenden euro's minder schadevergoeding.

"Dit is als een slager die zijn eigen vlees keurt;' zegt advocaat Henk van der Meijden (OMVR) namens 125 veteranen. ,,ABP-verzekeringsartsen zijn niet onafhankelijk en ze zijn geen psychiaters. Het systeem werkt niet en levert veel frustraties op." Advocaat Sébas Diekstra vindt het onbegrijpelijk dat Defensie geen verantwoordelijkheid neemt. "Defensie heeft de militairen blootgesteld aan een situatie waardoor ze PTSS opliepen. Nu laat ze hen keihard stikken. Schandalig."

Defensie ontkent dat sprake is van een bezuinigingsmaatregel. "Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat de protocollen betrouwbaar zijn. Daar waar de uitkomsten in relatie tot eerdere keuringsuitslagen uit de pas liepen, is dat met een overgangsregeling gerepareerd."

(AD, 23 maart 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten