dinsdag 15 mei 2012

Rutte neemt deel aan NAVO-top in Chicago

Minister-president Rutte bezoekt, samen met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en minister Hillen van Defensie, op 20 en 21 mei de NAVO-top in Chicago.

Tijdens de top wordt onder andere gesproken over het zogeheten Strategisch Plan voor Afghanistan. Het transitieproces in Afghanistan moet in 2014 zijn afgerond, wanneer de Afghaanse regering weer zelf de integrale verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in heel het land. Dit betekent een andere NAVO rol na 2014 met de nadruk op ondersteuning en training van de Afghaanse veiligheidsinstanties.

Ook spreken de bondgenoten in Chicago over de rol die de NAVO speelt bij hedendaagse dreigingen, zoals terrorisme, massavernietigingswapens en cyberaanvallen. Deze aanpassing van de NAVO aan nieuwe dreigingen is in 2010 ingezet.

Daarnaast komen mogelijkheden aan de orde om de samenwerking tussen NAVO-landen te intensiveren. In veel NAVO-landen wordt momenteel bezuinigd op Defensie. Gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld voor onderhoud, kan bijdragen aan meer efficiëntie. De mogelijkheden om op dit terrein samen te werken worden samengevat onder het begrip ‘Smart Defence’.

Voorafgaand aan de NAVO-top spreekt minister-president Rutte zaterdag 19 mei op een bijeenkomst van de Chicago Council on Global Affairs, een denktank voor internationale verhoudingen, over het belang van de trans-Atlantische verhouding nu en in de toekomst. Zondagochtend 20 mei bezoekt de minister-president de Mikva Challenge. Hij spreekt met een groep studenten uit Chicago die dankzij dit initiatief actief betrokken worden bij politieke en de publieke zaken.

(Rijksoverheid, 15 mei 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten