vrijdag 25 mei 2012

Defensie doet aangifte tegen commandant

Defensie heeft bij de marechaussee aangifte gedaan tegen de commandant van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen. Dat heeft minister Hans Hillen vrijdag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De (inmiddels geschorste)  commandant wordt verdacht van “een aantal vermoedelijke strafbare feiten.” Het zou daarbij ondermeer gaan om valsheid in geschrifte met declaraties. Verder maakt de bewindsman melding van “schendingen van zowel de sociale als van de zakelijke integriteit”. Zo zijn onregelmatigheden geconstateerd bij de inhuur van personeel en de aanschaf van materiaal. Het MGLC levert farmaceutische artikelen en militair geneeskundige uitrustingen en goederen.

In de Kamerbrief worden geen details over de aangeklaagde militair gegeven. Maar uit diverse open bronnen blijkt dat luitenant-kolonel Richard van H. sinds 2009 commandant van het MGLC is.

In een andere zaak zijn "ongewenste praktijken" gesignaleerd bij de aanschaf van civiele dienstvoertuigen voor Defensie. Het gaat volgens Hillen echter niet om strafbare feiten, wel om iemand die "te lang en te intensief"  contacten met leveranciers zou hebben onderhouden. De betrokken werknemer krijgt een andere baan binnen defensie aangeboden.

(hdv, 25 mei 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten