woensdag 23 mei 2012

Antwoord op Kamervragen over Joep van den Nieuwenhuyzen

Datum 23 mei 2012
Betreft Antwoorden op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over wapenhandel
Pagina 1 van 2

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over wapenhandel tussen Defensie en de heer Joep van den Nieuwenhuyzen (ingezonden 24 april 2012 met kenmerk 2012Z08851).

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Drs. J.S.J. Hillen

Antwoorden op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over wapenhandel tussen Defensie en de heer Joep van den Nieuwenhuyzen (ingezonden 24 april 2012 met kenmerk 2012Z08851).

1
Wat is uw oordeel over het interview van Jort Kelder met de heer Joep van den Nieuwenhuyzen? 1)
2
Klopt de bewering dat Van den Nieuwenhuyzen betrokken is bij de verkoop van Nederlandse overtollige tanks aan het buitenland? Zo ja, welke rol speelt de heer Van den Nieuwenhuyzen hierbij?
3
Klopt de bewering dat Van den Nieuwenhuyzen een commissie zou ontvangen voor zijn rol in de verkoop van de tanks? Zo ja, hoe hoog is deze commissie?

De bewering dat de heer Van den Nieuwenhuyzen is betrokken bij de verkoop van overtollige Nederlandse tanks aan het buitenland is onjuist; het ministerie van Defensie maakt op geen enkele wijze gebruik van zijn diensten. In reactie op het niet uitgezonden deel van het interview heeft een vertegenwoordiger van Defensie dit ook onder de aandacht van de heer Kelder gebracht.

4
Bent u op de hoogte van de betrokkenheid van Van den Nieuwenhuyzen bij een reeks bedenkelijke transacties, waaronder massale fraude?

Ja.

5
Vindt u het aanvaardbaar dat een wapenhandelaar, zoals de heer Van den Nieuwenhuyzen, een sleutelrol speelt bij de verkoop van Nederlandse wapens? Zo nee, wat heeft dit voor gevolgen?

Op basis van het wapenexportbeleid worden bij de verkoop van overtollig strategisch defensiematerieel in beginsel alleen zaken gedaan op basis van government-to–government afspraken. Verkoop aan gerenommeerde bedrijven is ook mogelijk, mits de eindbestemming van het materieel vooraf bekend is.

1) http://925.nl/archief/2012/04/20/wat-vanavond-niet-op-tv-komt-joep-vanden-nieuwenhuyzen-tussenpe

(ministerie van Defensie, 23 mei 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten