woensdag 2 mei 2012

Defensie herdenkt gevallenen

Defensie herdenkt op vrijdag 4 mei alle militairen en burgers van het Koninkrijk der Nederlanden die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen of terreur, tijdens militaire conflicten en vredesmissies zijn omgekomen.

Op de Dam in Amsterdam legt de Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, namens de krijgsmacht een krans bij het Nationaal Monument. Hij wordt daarbij geflankeerd door de commandanten van de vier krijgsmachtdelen. Minister-president Mark Rutte plaatst een krans in het gezelschap van onder andere Defensieminister Hans Hillen. Militairen en oudgedienden uit de hele Defensieorganisatie verzorgen het ceremonieel, van erehaag tot kranswacht. Een hoornblazer van de Marinierskapel der Koninklijke Marine blaast het signaal Taptoe. De marechaussee houdt na afloop de wacht bij het monument en de gelegde kransen en bloemen.

Ereveld Loenen
Defensieminister Hans Hillen woont ’s middags de dodenherdenking bij op het Nederlands Ereveld Loenen op de Veluwe. Hij spreekt daar de herdenkingstoespraak uit en legt samen met de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Lex Oostendorp, een krans namens het Ministerie van Defensie en de Nederlandse Strijdkrachten. Op het Ereveld Loenen liggen 3.829 oorlogsslachtoffers begraven die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden zijn omgekomen sinds 9 mei 1940. De plechtigheid begint om 14.00 uur.

Grebbeberg
De landmacht coördineert de plechtigheid op Militair Ereveld Grebbeberg. Voorafgaande aan de ceremonie vindt een stille tocht plaats onder begeleiding van de marechaussee en politie. De Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, generaal-majoor Marc van Uhm, legt samen met de plaatsvervangend commandanten van de andere krijgsmachtdelen een krans bij het monument. Dit gebeurt in aanwezigheid van Prinses Margriet, Prins Pieter van Vollenhoven en Prins Pieter-Christiaan. Daarna volgt een defilé langs de ruim 800 graven. De stille tocht vertrekt om 19.10 uur. De herdenkingsplechtigheid begint om 20.00 uur.

Soesterberg
Boven het ‘Monument voor de Gevallenen’ op voormalig vliegbasis Soesterberg vliegen 4 F-16’s van vliegbasis Leeuwarden een zogenoemde missing-man formatie waarbij één van de jachtvliegtuigen de formatie verlaat als symbool voor de overledenen. De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Sander Schnitger, legt namens de Koninklijke Luchtmacht een krans bij het monument. De plechtigheid begint om 11.00 uur.

Den Helder
De marine herdenkt alle gevallen militairen der zeemacht en van het koopvaardijpersoneel in Den Helder. Een gewapende wacht, deputaties van marine-eenheden en de Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgen de ceremoniële plechtigheid bij het monument ‘Voor hen die vielen’. De Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom en de Plaatsvervangend Directeur Defensie Operaties, commodore Ralph Reefman, plaatsen namens de Koninklijke Marine en de Commandant der Strijdkrachten een krans. De plechtigheid begint om 11.00 uur.

Scheveningse Bosjes
De marechaussee herdenkt bij de Waterpartij in de Scheveningse Bosjes de gevallenen van het Englandspiel en overig inlichtingenwerk. Tussen 12 maart 1942 en 1 april 1944 werden 59 Nederlandse agenten direct na hun parachutelanding in ons land gevangen gezet. Slechts 5 overleefden dit. Onder de slachtoffers bevonden zich ook 10 marechaussees. De Plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee, generaal-majoor Hans Leijtens, legt een krans namens Het Wapen. De plechtigheid begint om 15.00 uur.

Overige herdenkingen en missiegebieden
Naast eerdergenoemde plaatsen leveren militaire eenheden en vertegenwoordigers een bijdrage aan dodenherdenkingen in onder meer Assen, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Kornewerdezand, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Steenwijk, Texel, Vlissingen, Weert en Waalre. Ook Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland en militairen in verschillende missiegebieden besteden aandacht aan Dodenherdenking. Zo vinden in Kunduz en Mazar-e-Sharif herdenkingsplechtigheden plaats.

(ministerie van Defensie, 2 mei 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten