donderdag 31 oktober 2013

Ook CDS bezorgd om gebrek vertrouwen militairen

Ik zit weliswaar in het Haagse maar ben wekelijks in het veld en in de missies om veel uit het onderzoek van de AMFP te herkennen. Dat geldt ook voor de minister. Sterker nog, ook periodiek eigen onderzoek laat zien dat vele collega’s weinig vertrouwen in de toekomst hebben. Ook leeft er een breed onbegrip voor de bezuinigingen. Ik begrijp dat als geen ander en het raakt mij diep. Ook ik heb al 22 jaar te maken met ingrijpende reorganisaties. Maar Nederland heeft nu eenmaal wel te maken met een zeer ernstige financiële crisis. De overheid moet tientallen miljarden bezuinigen. En ondanks het feit dat Defensie daarbij deze ronde wordt ontzien, raken die ons wel degelijk. Dat een deel van de pijnlijke maatregelen als gevolg van de recente begrotingsafspraken zijn teruggedraaid is daarbij positief te noemen.

Het is ook mijn taak, samen met de commandanten van de defensieonderdelen, om duidelijkheid te bieden en richting te geven aan onze organisatie zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van ons werk. Binnen de economische en politieke realiteit heb ik de minister geadviseerd in de gemaakte pijnlijke keuzes. Keuzes die helaas noodzakelijk waren en waarbij we de lat helaas lager hebben moeten leggen. Maar ook keuzes die balans bieden, die richting geven en die zeker stellen dat wij dat wat wij doen ook goed kunnen blijven doen. Daarmee ligt er een nieuw fundament dat nodig is om aan het vertrouwen te kunnen bouwen. Ik ben er van overtuigd dat dat met uw hulp gaat lukken. Van het aanbod van de AFMP om met ons in gesprek te gaan om het draagvlak en het vertrouwen te versterken maken we natuurlijk graag gebruik. Dat is een gedeeld belang.

(Commandant der Strijdkrachten, Facebook, 31 oktober 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten