dinsdag 15 oktober 2013

Commandant der Strijdkrachten richt nieuwe Defensie-eenheid op

Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, richt op 17 oktober het 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI Co) op. De nieuwe eenheid is bij uitzendingen de spil tussen de commandant van de missie en lokale civiele autoriteiten, NGO’s en internationale instanties. De openingsceremonie van deze nieuwe Defensie-eenheid vindt plaats op een militair tentenkamp achter het EYE Film Instituut Nederland in Amsterdam.

Het 1 CMI Co, waarin militairen zitten van alle krijgsmachtdelen, wordt aangestuurd door de Koninklijke Landmacht.

Deze specialistische eenheid ondersteunt in een bepaald missiegebied de militaire commandant in het coördineren en afstemmen met zowel lokale civiele autoriteiten als internationale organisaties. 1 CMI Co heeft naast 90 beroepsmilitairen ook de beschikking over 900 reservisten. Reservemilitairen leveren een onmisbare aanvullende capaciteit voor Defensie, met name bij de interactie met de civiele omgeving.

Op vrijdag 18 oktober trekken reservisten en hun beroepscollega’s van het 1 CMI Co in kleine teams door het centrum van Amsterdam - dat voor de gelegenheid dienst doet als buitenlands missiegebied - om hun vaardigheden te trainen aan de hand van een verzonnen scenario.

De Amsterdamse middenstand, de gemeente en een aantal lokale organisaties zijn bereid gevonden om als ‘rollenspeler’ aan de oefening mee te werken. Zo trainen de militairen in het voorbereiden en geven van een advies op het gebied van civiel-militaire samenwerking.

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. De Nederlandse krijgsmacht neem deel aan missies op diverse plekken in de wereld waarbij interactie met civiele instanties een steeds belangrijkere rol inneemt.

(ministerie van Defensie, 15 oktober 2013)

Aankondiging oefening Borculo 2013 in Amsterdam

Op Twitter: @1CMICommand
Facebook: https://www.facebook.com/1CMICo
Meer informatie: http://www.kvnro.nl/kvnro/1-cmi-commando

Geen opmerkingen:

Een reactie posten