vrijdag 7 december 2012

MinBuZa: Nederland stuurt Patriot-eenheden naar Turkije

Binnenkort worden twee Nederlandse Patrioteenheden naar Turkije gestuurd om bij te dragen aan de bescherming van NAVO-bondgenoot Turkije tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië. De Tweede Kamer is hierover vandaag geïnformeerd. De Nederlandse Patriot-raketverdedigingssystemen worden ingezet voor de bescherming van Turks grondgebied en bevolking.

Infographic: ministerie van Defensie

Een exacte locatie wordt vastgesteld in overleg met Turkije, Verenigde Staten en Duitsland. De inzet is in principe voor de duur van een jaar, puur defensief en biedt geen ondersteuning aan een no-fly zone of offensieve operatie. Voor de inzet worden maximaal 360 militairen uitgezonden. De NAVO stemde eerder deze week in met het bijstandsverzoek van de Turkse regering.

Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten beschikken als enige NAVO-landen over Patriots van de vereiste standaard. De Patriot-eenheden zijn twee keer eerder op de NAVO-zuidflank ingezet en één keer in Israël. Gedurende de Golfoorlog in 1991 beschermden Patriot-systemen de stad Diyarbakir in Turkije en Jeruzalem in Israël tegen mogelijke Iraakse aanvallen met SCUD-raketten. Tijdens de Golfoorlog in 2003 boden de Patriot-vuureenheden eveneens bescherming tegen mogelijke Iraakse aanvallen met SCUD-raketten in de omgeving van de Turkse steden Diyarbakir en Batman.

Op 21 november heeft de Turkse regering een verzoek ingediend bij de NAVO over de inzet van Patriot-systemen voor de bescherming van de bevolking en het grondgebied van Turkije tegen mogelijke aanvallen uit Syrië. De 28 ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO hebben 4 december in Brussel een positieve grondhouding getoond en besloten de Turkse luchtverdedigingscapaciteiten binnen bestaande NAVO-kaders te versterken, afhankelijk van nationale besluitvormingsprocedures.

Supreme Allied Commander Europe, Turkije en de bondgenoten die beschikken over Patriot-systemen, te weten Nederland, Verenigde Staten en Duitsland, hebben de mogelijkheid en wenselijkheid van inzet van Patriot-systemen onderzocht. Het kabinet heeft op basis van de uitkomsten besloten een bijdrage te leveren aan het Turkse verzoek. Nederland deelt de zorgen van de Turkse regering en geeft in het kader van bondgenootschappelijke solidariteit conform het in artikel 51 van het VN-Handvest neergelegde recht op collectieve zelfverdediging gehoor aan het Turkse verzoek. De Nederlandse inzet van Patriot-systemen heeft tot doel het beschermen van de bevolking en grondgebied van NAVO-bondgenoot Turkije en bijdragen aan de-escalatie van de crisis langs de zuidoostelijke grenzen van het bondgenootschap.

Infographic inzet Patriot luchtverdedigingssysteem in Turkije
(ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 december 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten