maandag 20 oktober 2014

Koning benoemt nieuwe Ridder Militaire Willems-Orde

Majoor Gijs Tuinman van het wapen der infanterie wordt 4 december benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde vierde klasse. Koning Willem Alexander reikt de hoogste en oudste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding uit op het Haagse Binnenhof. Tuinman krijgt de bijzondere onderscheiding vanwege zijn voortdurende en onder alle omstandigheden heldhaftig, beleidvol en moedig optreden tijdens een uitzending in Afghanistan.

Uitzonderlijk werk
Op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert Tuinman voor deze onderscheiding voorgedragen. Hennis reageerde dan ook verheugd op het nieuws dat Tuinman inderdaad tot ridder wordt benoemd. “Militairen doen uitzonderlijk werk in binnen- en buitenland. Dat deze inzet onderscheiden wordt met de allerhoogste dapperheidsonderscheiding is de ultieme erkenning.”

Eerste Militaire Willems-Orde
De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde.

Nog vier in leven
De laatste individuele Militaire Willems-Orde (MWO) is op 29 mei 2009 toegekend aan kapitein Marco Kroon, pelotonscommandant bij het Korps Commandotroepen. Samen met hem zijn er nu nog vier Ridders MWO in leven. Verder zijn er nog enkele nationale en internationale militaire eenheden drager van de Militaire Willems-Orde.

Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden. Zij hebben zich in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.

(ministerie van Defensie, 20 oktober 2014)Gijs Tuinman in actie in Afghanistan

maandag 13 oktober 2014

Defensie voorbereid op ebola-gevallen in Mali

(...)

Sinds begin dit jaar is in West-Afrika een ebola-epidemie uitgebroken. Het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. Er zijn tot nu toe geen ebola-patiënten in Mali gerapporteerd. De medische staf van MINUSMA heeft vanaf het begin van de ebola-crisis maatregelen afgekondigd om risico’s van besmetting tegen te gaan. Er wordt zorgvuldig gemonitord en de reisbewegingen van en naar het risicogebied zijn beperkt. Tweewekelijks worden er bewustzijnsbijeenkomsten georganiseerd en er is een isolatie/behandelings-unit opgezet op het terrein van het nationale centrum van ziektebestrijding. Daarnaast zijn meerdere cordons sanitaires actief, waar reizigers worden gecontroleerd: onder andere op de luchthaven van Bamako, in de belangrijkste busstations in Bamako en aan de grens met Guinee.

Nederland heeft een noodplan opgesteld waarin maatregelen voor de verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. Defensie ziet erop toe dat het Nederlandse noodplan in overeenstemming blijft met de voortschrijdende ontwikkelingen in zowel Mali als Nederland. De Nederlandse Senior Medical Officer volgt in Mali de lokale situatie en de contingency plannen van de VN. In Nederland bewaakt het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden & Gezondheid (CEAG) de verdere ontwikkeling van de ebola epidemie en de afstemming op nationale maatregelen. Het CEAG maakt wekelijks een factsheet waarin de ontwikkeling van de ebola-epidemie op de voet wordt gevolgd en waarin de Nederlandse adviezen over preventieve maatregelen worden benoemd. Deze factsheet is ook in het inzetgebied beschikbaar. CEAG is namens Defensie voorts nauw betrokken bij de landelijke coördinatie aangaande ebolaprotocollen onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier worden zowel de mogelijkheden tot repatriëring van mogelijk met ebola besmette Nederlandse (militaire) patiënten besproken als de behandelprotocollen in Nederland.

Om het thuisfront van militairen te informeren is een informatiebrief opgesteld waarin uitgebreid wordt ingegaan op ebola. Tijdens thuisfront informatiedagen wordt hier ook aandacht aan besteed.

(passage uit Kamerbrief over de missie in Mali d.d. 13 oktober 2014)

dinsdag 7 oktober 2014

Kamerbrief over situatie in Kobani (Syrië)

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal
7 oktober 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Defensie, de reactie aan op het verzoek van uw Kamer om een brief over de situatie in Kobani, met referentie 2014Z17392/2014D35411. Op 2 oktober jl. heeft het Kabinet uitgebreid met uw Kamer gesproken over de Nederlandse inzet binnen de coalitie tegen ISIS.

Algemeen
De situatie in Kobani baart het Kabinet grote zorgen. De ontwikkelingen in en rondom Kobani, en breder in de regio, voltrekken zich in een snel tempo. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen voortdurend onderwerp van gesprek met partners, met name binnen de coalitie tegen ISIS. Deze gesprekken vormen een waardevolle bijdrage aan de duiding van (de implicaties van) de gebeurtenissen. Het Kabinet acht het van groot belang dat gedegen analyse en duiding de basis vormen voor het Nederlandse beleid.

Recente ontwikkelingen in Kobani
Half september begon ISIS in Syrië een offensief in Koerdisch gebied, in een poging om Kobani / Ayn al Arab te bereiken. Deze stad op de grens met Turkije is van strategische waarde omdat het een directe verbinding mogelijk maakt tussen gebieden onder ISIS-controle in Aleppo in het noordwesten van Syrië en Raqqa, het ISIS-hoofdkwartier in het oosten van Syrië. De groepering zou hiermee bovendien een groot deel van het Turks-Syrische grensgebied volledig in handen hebben.

In de afgelopen dagen heeft ISIS de stad belegerd vanuit het oosten, westen en zuiden. Koerdische strijders hebben de stad verdedigd, maar kwamen onder toenemende druk van het zwaarbewapende ISIS (tanks en artillerie). Volgens ooggetuigen is ISIS er op maandag in geslaagd de stad binnen te dringen aan de oostzijde, waar ze hun zwarte vlag hebben gehesen. Pogingen om de stad aan zuidwestelijke zijde binnen te dringen zouden gaande zijn. Bronnen spreken over honderden gevluchte burgers, bovenop de 160 000 Koerden die eerder al vluchtten voor het ISIS-offensief. Het centrum van de stad zou echter nog steeds in Koerdische handen zijn.

Internationale actie

Coalitie tegen ISIS
De coalitie tegen ISIS heeft inmiddels 341 luchtaanvallen uitgevoerd in Irak en Syrië, waarvan 86 in Syrië tegen ISIS in samenwerking met Saudi-Arabië, de VAE, Bahrein, Koeweit en Jordanië. Zowel vorige week als in de afgelopen 24 uur maakten ISIS-stellingen in en rond Kobani deel uit van de doelen van de coalitie. Ook vanochtend vinden luchtbombardementen plaats. Het Kabinet bespreekt één en ander in coalitieverband en beoordeelt op basis van gezamenlijke analyse eventueel te nemen vervolgactie.

Turkije
Het Turkse parlement heeft afgelopen donderdag een wetsvoorstel aanvaard, waarmee een mandaat wordt verschaft voor eventuele militaire operaties in Irak en Syrië, en voor de eventuele stationering van buitenlandse troepen in Turkije. De Turkse regering heeft aangetekend dat de militaire acties van de coalitie in Syrië zich niet zouden moeten beperken tot luchtaanvallen op ISIS. De verdrijving van de regering-Assad in Damascus, in Turkse optiek de hoofdverantwoordelijke voor de opkomst van ISIS, blijft voor Turkije een hoofddoel. Turkije heeft sinds enkele dagen artillerie en een aanzienlijk aantal tanks opgesteld bij de grens nabij Kobani. Turkije is bezorgd dat de strijd om Kobani overslaat naar Turks grondgebied, en heeft daarom de grens afgesloten. Wel staat het toe dat vluchtelingen uit Kobani, op de vlucht voor ISIS, de grens met Turkije oversteken. Turkije heeft inmiddels honderdduizenden mensen opgenomen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld in Syrië en Irak.

Koerdische positie en humanitaire situatie
Het kabinet heeft begrip voor de emotionele betrokkenheid die veel Koerden in Europa, en ook in Nederland, voelen bij de situatie in Kobani. De protesten die plaatsvonden in de Tweede Kamer afgelopen nacht, evenals gisteren in onder andere Wenen, Bern, Brussel, Kopenhagen, Stockholm en Berlijn, benadrukken het gevoel van verontrusting die de tragische berichten uit Kobani ook in onze samenleving teweegbrengen. Het Kabinet is voortdurend in gesprek met partners over mogelijke te nemen stappen ter bescherming van de burgerbevolking in Kobani en elders in Syrië en Irak. Zodra nadere informatie beschikbaar is, zal deze vanzelfsprekend met uw Kamer worden gedeeld.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Frans Timmermans

Nederlandse F-16's gooien eerste bommen in Irak

2 Nederlandse F-16’s hebben dinsdag voor het eerst wapens gebruikt in Irak tegen de terroristische organisatie ISIS. De jachtvliegers gooiden in totaal 3 bommen op bewapende ISIS-voertuigen die Koerdische Peshmerga-strijders onder vuur namen in het noorden van het land. Bij de aanval zijn voertuigen vernietigd en mogelijk ook ISIS-strijders omgekomen.

De 8 jachtvliegtuigen, inclusief 2 reserve, die Nederland tegen ISIS inzet zijn sinds afgelopen vrijdag allemaal in hun operatiegebied. Zondag voerden F-16’s de eerste vluchten uit zonder wapens te gebruiken, dat gebeurde nu dus wel.

De F-16’s zijn niet alleen geschikt om ISIS-kampen en commandoposten te bombarderen, maar ook munitieopslagplaatsen, militair materieel zoals tanks en mortieropstellingen. Vanuit de lucht ondersteunen zij verder grondtroepen, in dit geval Iraakse troepen en Koerdische strijders, die tegen ISIS strijden.

(ministerie van Defensie, 7 oktober 2014)

Toelichting bij de NOS op deze aanvallen door commodore Ten Haaf (plaatsvervangend Directeur Operaties).

Zie ook: Lijst van aangevallen doelen in Irak

maandag 6 oktober 2014

'Roze F-16's en bomen groeten schadelijk voor krijgsmacht'

Het ministerie van Defensie reageerde in de naoorlogse periode zeer scherp op kritische dienstplichtigen uit angst dat deze het draagvlak ondermijnden. Politici wezen de strenge aanpak af. Coreline Boot kreeg als eerste toegang tot archieven van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Roze F-16's
Dienstplichtigen die plukken haar deponeerden in de brievenbus van het huis van de minister van Defensie  om het recht op lang haar af te dwingen. Op een zelf ingestelde nationale groetdag ook voor bomen salueerden. Of, iets schadelijker, F-16's roze schilderden. Promovenda Boot analyseerde kritiek op de krijgsmacht in de periode 1945-1989 en constateert dat Defensie elke vorm van kritiek hoog opnam.

Hoge straffen dienstplichtigen
Boot: 'Defensie was bang dat critici het draagvlak voor de krijgsmacht ondermijnden en vreesde de inzetbaarheid van dienstplichtigen. Het ministerie veroordeelde kritiek in felle bewoordingen en legde protesterende dienstplichtigen dikwijls hoge straffen op voor relatief onschuldige acties. Zo werden twee dienstplichtigen in 1971 drie maanden vastgezet in het Depot voor
Discipline omdat zij een kritisch artikel hadden gepubliceerd.

Koude Oorlog
Tussen 1945 en 1989, het tijdperk van de Koude Oorlog, bedroeg de publieke steun voor de krijgsmacht consequent zo'n 75 tot 80 procent. Tegelijkertijd werd het leger telkens onder vuur genomen door elkaar opvolgende groepen dienstplichtigen, dienstweigeraars, antimilitaristen, en soms zelfs beroepsmilitairen. De groepen die echt in het geweer kwamen, maakten nooit meer dan een paar procent van de bevolking uit, maar hadden desondanks grote invloed. Boot: 'Het waren deze groepen, en niet de grote instemmende meerderheid, die het thema draagvlak tijdens de Koude Oorlog op de kaart zetten.'


zondag 5 oktober 2014

Eerste vluchten Nederlandse F-16’s boven Irak

Nederlandse F-16’s hebben zondag voor het eerst gevlogen boven het conflictgebied in Irak. In totaal voerden de jachtvliegtuigen twee vluchten uit, steeds met twee toestellen per keer. Er zijn nog geen wapens ingezet.

De Nederlandse F-16’s testten onder meer hun inzet voor zogeheten close air support. Daarbij ondersteunen vliegtuigen troepen op de grond. De Nederlandse jachtvliegtuigen zijn nu volledig gereed om ingezet te worden boven Irak.

Ondersteunen
Behalve de ondersteuning van grondtroepen kunnen de F-16’s worden ingezet voor aanvallen op opslagplaatsen van munitie of militair materieel. Ook kunnen ze vijandelijke mortieropstellingen, tanks en andere voertuigen onder vuur nemen.

Volle sterkte
Nederland zet acht F-16’s in bij de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Daarvan zijn twee toestellen reserve. Het complete F-16-detachement telt ongeveer 250 mannen en vrouwen. Maandag is het detachement op volle sterkte. Daarnaast zendt Nederland tot 130 militairen uit om de Koerdische en Iraakse strijdkrachten te adviseren en trainen.

(ministerie van Defensie, 5 oktober 2014)


Archieffoto (ministerie van Defensie): Nederlandse F-16

Artikel 100-brief over deelname aan de internationale strijd tegen ISIS

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4
Den Haag

Datum   24 september 2014
Betreft  Artikel 100-brief deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Onze Referentie
DVB/CV-178/2014


Met deze brief informeren wij u, in overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet, over het besluit van het kabinet een Nederlandse bijdrage te leveren aan de strijd tegen ISIS. Tevens wordt hiermee voldaan aan het verzoek van de Kamer om een brief met het kabinetsstandpunt ten aanzien van het luchtoffensief op ISIS in Syrië (kenmerk 2014Z16349/2014D33223).

De terroristische organisatie ISIS heeft de afgelopen maanden delen van Syrië en Irak veroverd en daarbij een ongekende gewelddadigheid aan de dag gelegd, met ontwrichtende gevolgen, ook in omringende landen. De snelle opmars van ISIS en daaraan gelieerde organisaties vormt een directe dreiging voor de regio en veroorzaakt instabiliteit aan de grenzen van Europa, met potentieel vergaande gevolgen voor onze eigen veiligheid. Er is brede internationale steun, nadrukkelijk ook lokaal en regionaal, om de strijd met ISIS aan te gaan. De Verenigde Staten hebben hierbij het voortouw genomen. Op de korte termijn is de strategie van de Verenigde Staten gericht op het stoppen van de opmars van ISIS evenals het ondersteunen van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten en de gematigde Syrische oppositie teneinde de militaire kracht van ISIS te breken. Een effectieve bestrijding van ISIS op de langere termijn vereist vergaande bestuurlijke en sociaaleconomische hervormingen, waarvoor vooral de nieuwe Iraakse regering verantwoordelijk is. Ook de invloedrijke buurlanden van Irak hebben een rol te spelen. Zij moeten het sektarische conflict dempen en de financiële, materiële en personele toevoerlijnen naar ISIS afsnijden. De internationale gemeenschap, waaronder Nederland, moet deze landen hierop blijven aanspreken.

Het kabinet heeft besloten om, naast politieke en humanitaire steun, ook een militaire bijdrage te leveren aan de strijd tegen ISIS in Irak, in samenwerking met de Verenigde Staten en andere (regionale) partners. De internationale inspanningen zijn gericht op het breken van de militaire kracht van ISIS op de korte termijn. Deze eerste fase van de strijd zal, naar Amerikaanse schatting, zes tot twaalf maanden duren. Nederland stelt in deze fase zes operationele F-16’s beschikbaar voor de duur van maximaal een jaar. Ook worden Iraakse en Koerdische strijdkrachten gedurende deze periode ondersteund met training en advies.

Met het oog op het planningsproces dat bij het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) gaande is, wil het kabinet nu duidelijkheid verschaffen over de Nederlandse bijdrage. Het campagneplan voor de strijd tegen ISIS is nog in ontwikkeling. Dit betekent dat nog niet alle details van de uiteindelijke Nederlandse inzet beschikbaar zijn.

Gronden voor deelneming
Nederland steunt de legitieme Iraakse regering in de verdediging tegen de terreurorganisatie ISIS, die verschrikkelijke misdaden begaat tegen bevolkingsgroepen in Irak en Syrië. De crisis zorgt voor toenemende druk op de buurlanden, met name Turkije, Jordanië en Libanon, onder andere als gevolg van oplopende etnisch-religieuze spanningen en een toenemend aantal vluchtelingen. De Nederlandse inzet is er op gericht om, in het kader van de bevordering van de internationale rechtsorde, een bijdrage te leveren aan het de-escaleren van de situatie in de regio.


vrijdag 3 oktober 2014

Nederlandse F-16's mogelijk dit weekeinde in actie boven Irak

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Namens het kabinet deel ik u hierbij mede dat de Nederlandse F-16’s mogelijk al dit weekend (4-5 oktober 2014) zullen beginnen met operaties in het kader van de strijd tegen ISIS. Zoals bekend, zijn reeds drie F-16’s aanwezig in de regio. Vandaag zijn ook de overige vijf F-16’s aangekomen.

Volgens de allerlaatste planning zullen de Nederlandse F-16’s in eerste instantie deelnemen aan de ondersteuning van Iraakse en Koerdische grondtroepen in een Close Air Support rol. Hierbij zijn geen Nederlandse Forward Air Controllers betrokken. Vervolgens zullen de Nederlandse F-16’s ook worden ingezet voor aanvallen op vaste doelwitten van ISIS. De aansturing van deze operaties geschiedt vanuit Qatar. De Nederlandse commandant van het F-16 detachement fungeert als Red Card Holder. 


DE MINISTER VAN DEFENSIE

J.A. Hennis-Plasschaert

Missie tegen ISIS: alle F-16's nu in het inzetgebied

De resterende vijf F-16’s, die Nederland inzet tegen de terroristische organisatie ISIS, hebben zich bij hun drie voorgangers gevoegd. De laatste vijf vertrokken van Vliegbasis Volkel en zijn geland in het Aziatische gastland*. Van deze vijf is één toestel van Vliegbasis Leeuwarden.

Van de totaal acht jachtvliegtuigen worden er zes ingezet om onder meer ISIS-kampen en commandoposten te bombarderen. Verder zullen ze vanuit de lucht Koerdische en Iraakse strijders op de grond ondersteunen. Beide overige F-16’s zijn mee als reserve.

Van de totaal 8 toestellen in het gebied, zijn er 4 van Volkel en 4 van Leeuwarden. De Nederlandse inzet duurt maximaal 1 jaar.

(ministerie van Defensie, 3 oktober 2014)

* De F-16's opereren vanuit Jordanië. Ze staan op een luchtmachtbasis bij Azraq, samen met Amerikaanse, Belgische en Deense F-16's. Jordanië een 'Aziatisch' land noemen is vreemd. Het ligt in het Midden-Oosten, een gebied dat alleen in geschiedkundige geschriften 'West-Azië' wordt genoemd.

Persverklaring premier Rutte over de missie tegen ISIS

https://soundcloud.com/hans-de-vreij/persverklaring-premier-rutte-over-missie-tegen-isis