woensdag 12 september 2012

Verkiezingen: militairen kiezen voor het eerst in uitzendgebied

In de diverse missiegebieden hebben militairen gebruik gemaakt van hun stemrecht. Vanmiddag sluiten de stembussen onder meer op de Nederlandse compounds op Mazar-e-Sharif en Kunduz (Afghanistan). Daar werken militairen van alle krijgsmachtsdelen aan de geïntegreerde politietrainingsmissie.

Uitgezonden militairen konden per brief aangeven of ze wilden stemmen tijdens hun missie in het buitenland. Zij deponeerden de afgelopen weken het bewijs van inschrijving en hun ingevulde stembiljet in een oranje envelop in een officiële, afgesloten stembus.

Behalve de mogelijkheid om in Afghanistan te stemmen, hebben veel militairen een volmacht gegeven aan een familielid of partner om in Nederland een stem uit te brengen.

Het is voor het eerst dat Defensie in missiegebieden over briefstembureaus beschikt. Het briefstembureau verwerkt de bij de commandant ingeleverde stempapieren en telt aan het eind van de zitting de stemmen. De uitslag wordt vervolgens aan het bureau verkiezingen van de gemeente Den Haag doorgegeven.

(ministerie van Defensie, 12 september 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten