maandag 2 juli 2012

Marinedagen 2012: 'Samen slagvaardig'

Met een thematische opzet van het terrein en een interactief programma zijn de Marinedagen 2012 totaal vernieuwd. De marine gaat nu een stapje verder en geeft met grote videowalls een kijkje achter de schermen van demonstraties en biedt met live interviews de nodige achtergrondinformatie. Ook de speciale editie van het marineblad Alle Hens geeft bezoekers een duidelijk beeld van wat de marine doet en waarom. De vrijdag is voor het algemene publiek niet meer toegankelijk, maar de marine opent dan haar deuren voor speciale groepen met de Dag van de Techniek voor jongeren, de Veteranendag, en een Maritiem Symposium. 


Hr. Ms. Zeven Provinciën (foto: Kon. Marine)

Met het thema 'Samen slagvaardig' geeft de marine tijdens de Marinedagen alvast een voorproefje van de intensivering van de samenwerking met verschillende partners. Om nut en noodzaak van de verschillende samenwerkingsverbanden te laten zien, wordt de marinehaven ingedeeld in vier clusters. Kennis & Innovatie en Maritieme Instandhouding & Ondersteuning hebben duidelijke raakvlakken met het rapport van de Taskforce Havenontwikkeling Den Helder. Maar ook de verantwoordelijkheidsgebieden Nationale Taken en Internationale Missies gaan in op het belang van een goede samenwerking.

Geïntegreerd in het programma van de Marinedagen zelf, zijn er een aantal activiteiten/momenten rond en tijdens de open dagen van de marine. Met dit bericht lichten wij alvast een nieuwswaardige momenten  uit.

Maritiem Symposium (vrijdag 6 juli, 10.00 – 16.00)
Het symposium bij het Koninklijk Instituut voor de Marine vormt de start van de Marinedagen en belicht de samenwerking op het gebied van Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen (de 3 O’s).  Het gaat daarbij specifiek om de versterking van de militair-civiele wisselwerking bij de ontwikkeling van kennis, de realisatie van innovatieve ideeën en de werving en opleiding van maritiem-technisch personeel. Deze samenwerking versterkt niet alleen de maritieme veiligheid van Nederland en Europa, maar stimuleert tevens nieuwe economische impulsen voor de maritiem-industriële sector.

Ter bevordering van deze samenwerking brengt dit symposium opleiders, onderzoekers, ondernemers, maar ook studenten en scholieren bij elkaar. Journalisten kunnen (na opgave) deelnemen aan (delen van) het programma. Meer informatie over het symposium en/of het programma vraagt u aan via communicatie.marine@mindef.nl.

Civiel medegebruik haven (vrijdag 6 juli, NOTG)
De Taskforce Havenontwikkeling Den Helder ging enkele maanden geleden aan de slag en onderzocht de optimale benutting van bestaande (defensie)haventerreinen en een optimale samenwerking tussen militaire en civiele activiteiten. De Taskforce opdracht wordt naar verwachting op vrijdag 6 juli gepresenteerd. In het rapport de verdere uitwerking van het kennisintensieve cluster van een aantal ruimtelijke projecten.

De economische potentie zit in het verder ontwikkelen van de aanwezige kennis. Kansen liggen in het versterken van het Maritiem Cluster op het gebied van Operations & Maintenance Kennis. Dat maakt Den Helder aantrekkelijk voor kennisintensieve en innovatieve bedrijven. Door civiel medegebruik van defensieterreinen mogelijk te maken, biedt de regio ruimte aan bedrijven die zich in de Helderse haven willen vestigen. De Koninklijke Marine en het ministerie van Defensie hebben hiermee de weg vrij gemaakt voor een unieke samenwerking waarbij het belang van de regio voorop staat.

Indienststelling Hr.Ms. Holland (vrijdag 6 juli, 16.30 – 17.00)
Aansluitend aan het Maritiem Symposium wordt Hr.Ms. Holland officieel in dienst gesteld.  Het patrouilleschip treedt dan officieel toe tot de Nederlandse vloot. De Holland is het eerste patrouilleschip van een nieuwe klasse, de Oceangoing Patrol Vessels. Deze 108 meter lange, flexibel inzetbare vaartuigen gaan een belangrijke bijdrage leveren aan nationale en internationale operaties. Zij worden ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken in Nederland en het Caribisch Gebied. Ook antipiraterij-missies behoren tot de toekomstige taken. De Holland, Zeeland, Friesland en Groningen krijgen allemaal de beschikking over een NH90-helikopter en 2 snelle FRISC-motorboten.

Dag van de techniek ( vrijdag 6 juli, 08.30 – 15.30)
Ongeveer 800 leerlingen uit de Noordkop bezoeken deze vrijdag ‘de dag van techniek’ bij het Marinebedrijf in Den Helder. Deze techniekmanifestatie is speciaal voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Educatie op het gebied van techniek is erg belangrijk in een technische stad als Den Helder en daarom ondersteunt de marine deze manifestatie.  Leerlingen maken tijdens deze dag op een leuke manier kennis met techniek en worden bewust gemaakt van de mogelijkheden in deze sector. Zo wordt hopelijk de interesse van een grote groep gewekt voor de techniek, een sector waar duidelijk behoefte is aan goed opgeleid personeel nu en in de toekomst. Ook de marine zoekt technisch personeel en zet hiervoor diverse acties op tijdens de Marinedagen.

Veteranendag (vrijdag 6 juli, 09.00 – 17.00)
Circa 9000 veteranen bezoeken jaarlijks de veteranendag van de Koninklijke Marine. Deze veteranendag gaat traditiegetrouw vooraf aan de Marinedagen en is bedoeld om de oudgedienden te eren. De dag biedt de veteranen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en hun binding met de Koninklijke Marine te sterken. Naast het ophalen van herinneringen, maken de oud-militairen en hun familieleden ook kennis met de marine anno 2012.

Medal parade AVPD (zaterdag 7 juli, 12.00 – 13.00)
Het platformbevoorradingsschip Pool Express van Peterson SBS ligt tijdens de Marinedagen afgemeerd in de Marinehaven. Aan boord laat een Vessel Protection Detachement, bestaande uit militairen van het Korps Mariniers, zien hoe zij een koopvaardijschip beveiligen tegen ongewenste gasten zoals piraten .
Maar de Pool Express is zaterdag 7 juli tevens het toneel van de Medal Parade van de allereerste Nederlandse (Autonomous) Vessel Protection Detachment (VPD). Na een inzet van 3 maanden in missiegebied ontvangen zij deze dag een herinneringsmedaille Vredesoperaties.

Door de inzet van marineschepen en VPD’s de veiligheid van de koopvaardij vergroten langs de scheepvaartroutes bij Somalië en het ontmoedigen en verstoren van piraterij op zee. Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden, waarvan circa 450 onder Nederlandse vlag. De helft van de goederenstroom van en naar Nederland gaat per zeeschip. Piratengroepen opereren tot een afstand van bijna 750 kilometer uit de kust van Somalië. De uiteindelijke oplossing ligt op land, niet op zee.

Volg de actualiteiten rond de Marinedagen via:

www.defensie.nl/marinedagen/bezoekersinformatie/
Twitter: @Marinedagen
www.facebook.com/Marinedagen
www.defensie.nl/marinedagen  

(Kon. Marine, 2 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten