donderdag 19 juli 2012

CDS Middendorp haalt banden met Duitsland aan

“Internationale samenwerking is van wezenlijk belang voor de slagkracht van Defensie. Het is geen keuze meer, maar pure noodzaak. Nederland kan niet alles alleen. Samenwerking met andere landen, bilateraal en in bondgenootschappelijk verband, is daarom essentieel. Het is doelmatig en het vergroot onze militaire effectiviteit.” Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vandaag bij zijn bezoek aan Generalinspekteur der Bundeswehr Volker Wieker.

In een persoonlijk gesprek bestendigden beide generaals de nauwe banden tussen de Duitse en Nederlandse krijgsmacht.

Net als België en Luxemburg, waar Middendorp eerder al zijn opwachting maakte, is Duitsland een strategische partner. Defensie, dat al op veel terreinen langdurig en nauw met de Duitse krijgsmacht optrekt, wil de samenwerking met buurland Duitsland verder uitbreiden en verdiepen.

Legerkorps
Op dit moment is hierbij het Duits-Nederlandse Legerkorps nog de belangrijkste peiler, maar er wordt gewerkt aan verdere intensivering bij bij de grond-luchtverdediging, Ballistic Missile Defence (BMD). Ook wordt gezocht naar mogelijkheden bij de verwerving, exploitatie en operationele training van zogenoemde Unmanned Aircraft Systems (UAS).

De kern van de Duits-Nederlandse samenwerking, het 1 German Netherlands Corps, een hoofdkwartier dat zich snel kan ontplooien voor inzet voor de NAVO, bestaat al sinds 1995. Middendorp en Wieker benadrukten het belang om met het hoofdkwartier voorop te blijven lopen en bespraken de mogelijkheden voor doorontwikkeling. In 2013 wordt het multinationaal hoofdkwartier ingezet in Afghanistan. Dit was al eerder het geval in 2003 en 2009.

Afghanistan
Naast de militaire samenwerking werd gesproken over de huidige inzet in Afghanistan. Duitsland heeft de leiding over de noordelijke provincies van de ISAF-missie. In de provincie Kunduz trainen en begeleiden Nederlandse militairen de Afghaanse politie. Duitse eenheden in het gebied zorgen onder meer voor de bescherming van de Nederlanders. In Mazar-e-Sharif, waar het hoofdkwartier van de Duitse militairen is gevestigd, staan 4 Nederlandse F-16’s gestationeerd.

(ministerie van Defensie, 18 juli 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten