dinsdag 3 juli 2012

Defensie in het verkiezingsprogramma van de PVV

Defensie:
• Geen JSF
• Bescherming van Nederlandse handelsbelangen centraal
• NAVO cruciaal
En vooral:
Geen EU-leger, geen gewapende missies onder EU-vlag, geen gemeenschappelijk EU-buitenlandbeleid

De JSF wordt niet aangeschaft. Het aantal F-16’s wordt gereduceerd. In ons defensiebeleid staat het Nederlandse belang voorop. Aan ‘Vredesmissies’ doen we voor de helft minder mee en alleen nog als er een aantoonbaar Nederlands belang is. Door een herijking van taken kan er ook op defensie geld worden bespaard. Cruciaal zijn de handelsbelangen van ons land. Die zijn op dit ogenblik bijvoorbeeld ernstig in gevaar door de opkomst van de jihad-piraten rondom de Golf van Aden. De Koninklijke Marine wordt in staat gesteld hier korte metten mee te maken. De NAVO blijft de hoeksteen van onze defensie.

(
Verkiezingsprogramma PVV, 3 juli 2012)


(Net als bij de meeste partijen het geval is bevat het verkiezingsprogramma van de PVV nog geen 'kostenplaatje'. Dat wordt voor de partijen berekend door het Centraal Planbureau. Maar volgens het vandaag uit de PVV gestapte Kamerlid Hernandez gaat het om 600 miljoen euro aan extra bezuinigingen. Zie dit bericht van RTL Nieuws)


De andere partijen: 
Defensie in het verkiezingsprogramma van het CDA
Defensie in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
Defensie in het verkiezingsprogramma van D66
Defensie in het verkiezingsprogramma van de PvdA
Defensie in het verkiezingsprogramma van de SGP
Defensie in het verkiezingsprogramma van de SP
Defensie in het verkiezingsprogramma van de VVD 

De partij 50PLUS heeft geen defensie-onderwerpen in het verkiezingsprogramma. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten