donderdag 3 januari 2013

Opinieonderzoek: afnemende steun voor NAVO

Evenals voorgaande jaren heeft onderzoeksbureau TNS NIPO op verzoek van de Atlantische Commissie een opinieonderzoek uitgevoerd over de NAVO. Uit de enquête blijkt onder andere dat in Nederland steun voor de NAVO afneemt en dat een derde van de bevolking voorstander is van NAVO-interventie in Syrië. Daarnaast vindt de helft van de ondervraagden dat de Nederlandse strijdkrachten door de recente bezuinigingen zijn verzwakt.

De voornaamste resultaten van het onderzoek zijn:

64 % van de Nederlanders vindt het lidmaatschap van de NAVO van belang voor de Nederlandse veiligheid. Vorig jaar was dat nog 79%. Wel blijft de groep die de NAVO-steun van zeer groot belang vindt voor de Nederlandse veiligheid even groot (namelijk 25%). 70% van de ondervraagden vindt dat de NAVO een positieve bijdrage aan de Nederlands-Amerikaanse relatie levert – een lichte daling (3%) ten opzichte van vorig jaar.

41% van de ondervraagden denkt dat de NAVO is versterkt door de herverkiezing van Obama. Slechts 2% denkt dat het voor de NAVO beter zou zijn geweest als Mitt Romney had gewonnen. Een derde van de ondervraagden (31%) denkt dat het niet uitmaakt, en 25% weet het niet.

Een derde van de Nederlandse bevolking (35%) is voorstander van een eventuele NAVO-interventie in Syrië. Een kwart (26%) is tegenstander en iets minder dan een kwart (22%) staat neutraal in deze kwestie of weet het niet (18%). Van de voorstanders is 46% (16% van alle Nederlanders) voorstander van een militaire bijdrage van Nederland aan een dergelijke operatie en 41% (14% van alle Nederlanders) voorstander van een materiële bijdrage. De resterende 13% wil niet dat Nederland aan een dergelijke NAVO-missie bijdraagt of heeft geen mening,

De helft (51%) van de Nederlanders heeft de indruk dat de strijdkrachten door de bezuinigingen zijn verzwakt, volgens een derde (35%) maakt dat echter niets uit. Volgens 43% van de mensen die denken dat de strijdkrachten zijn verzwakt – 22% van alle Nederlanders – kan Nederland nu niet meer aan de NAVO-verplichtingen voldoen (zoals aangevallen lidstaten te hulp komen).

Het onderzoek vond plaats in december 2012 en werd door werd uitgevoerd door onderzoeksbureau TNS NIPO. Uitgebreidere resultaten van het onderzoek vindt u hier.

(Atlantische Commissie, 3 januari 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten