donderdag 22 maart 2012

Hillen reikt eerste erkende bachelordiploma's Defensie uit

Ruim 40 officieren die met succes een opleiding binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) hebben afgerond, ontvangen maandag 26 maart een erkend bachelor diploma. Minister van Defensie Hans Hillen reikt de eerste diploma's uit op het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder.

Eind vorig jaar kregen de opleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie de status ‘wetenschappelijke bachelor’. "Dit is niet alleen belangrijke erkenning voor de kwaliteit van de opleidingen bij Defensie, maar het geeft vooral ook afgestudeerde militairen bredere mogelijkheden in hun verdere carrière", aldus minister Hillen.

Defensie is hiermee als toekomstige werkgever voor kandidaten die het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs hebben afgerond, nog aantrekkelijker. Daarnaast bevordert deze erkenning de doorstroom naar masteropleidingen die de officieren na hun bacheloropleiding kunnen volgen.

De afgelopen jaren zijn alle opleidingen van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Zij beoordeelden alle opleidingen (Krijgswetenschappen, Militaire Systemen & Technologie en Militaire Bedrijfswetenschappen) positief. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap besloot op basis van het positieve oordeel van de NVAO dat aan de opleidingen een wettelijke graad mag worden verbonden. “Daarmee is het civiele bewijs geleverd voor de hoge kwaliteit van het wetenschappelijk deel van de opleiding die aspirant-officieren volgen”, vertelt de decaan van de faculteit, professor dr. Wouter van Rossum.

De FMW, met vestigingen in Den Helder en Breda, is net als het Koninklijk Instituut voor de Marine en de Koninklijke Militaire Academie, een onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. De FMW verzorgt het wetenschappelijk onderwijs op bachelorniveau aan toekomstig officieren van de krijgsmacht. Daarnaast verricht de FMW militair onderzoek dat in het belang is van Defensie.

(bron: ministerie van Defensie, 22 maart 2012)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten