maandag 21 oktober 2013

Nigeria krijgt Nederlandse 'antipiraterijles'

De West-Afrikaanse kuststreken worden in toenemende mate geconfronteerd met zware criminaliteit zoals piraterij. De piraten in deze regio blijken ook nog eens gewelddadiger dan hun Oost-Afrikaanse ‘collega’s’. Reden voor het amfibisch transportschip Zr. Ms. Rotterdam om zich tijdens de 3 maanden durende oefening African Winds op dit probleem te richten.

Zr.Ms. Rotterdam (foto: Marine)

Grote kansen
Naast het versterken van Afrikaanse veiligheidspartners en de training van Nederlands marinepersoneel heeft African Winds het bevorderen van de wederzijdse (handels)betrekkingen tot doel. Voor een maritieme handelsnatie als Nederland biedt West-Afrika, met een regionale grootmacht als Nigeria, grote kansen. Hiervoor worden aan boord van de Rotterdam bijeenkomsten gehouden waarbij mensen uit het bedrijfsleven en diplomatiek personeel elkaar kunnen ontmoeten.

Contact 
Een voorbeeld van zo’n bijeenkomst is het seminar over maritieme veiligheid, vorige week in het Nigeriaanse Lagos. Schout-bij-nacht Ben Bekkering zat de vergadering voor. Hij deed dit vanuit zijn eigen ervaring als commandant van de antipiraterijmissie Ocean Shield voor de kust van Somalië. “Nigeria is een groot land met een enorm potentieel, maar nog wel zoekende naar manieren om dit aan te boren. Wij helpen ze daarmee door bijvoorbeeld dit business forum te begeleiden. Hierin brengen we het Nederlandse zakenleven in contact met Afrikaanse bedrijven.”

Maatwerk
Om de veiligheid te vergroten worden Afrikaanse troepen getraind, maar ook hun kennis vergroot. Hiervoor brengt de Dienst der Hydrografie bijvoorbeeld veelbevaren delen van havens en kustgebieden in kaart. Daarbij doen Afrikaanse studenten tegelijkertijd ervaring op in de hydrografische sector. Andere voorbeelden van maatwerk bij de kennisoverdracht zijn militaire duiktrainingen in Senegal en een seminar over gender in Benin.

Amfibische operaties
In Nigeria ligt bij het versterken van de maritieme veiligheid de nadruk op amfibische operaties. Hiervoor wordt de multinationale landing force ingezet, van Nederlandse, Amerikaanse, Engelse en Spaanse mariniers. De eenheid staat onder leiding van kolonel der Mariniers Frederik Swart. “Deze landen zien zich geconfronteerd met illegale activiteiten in hun maritieme regio, reden voor ons om daarop te focussen.”

(Koninklijke Marine, 21 oktober 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten