donderdag 12 september 2013

Vragen over Kamerbrief chemische wapens #Syrië

De Kamerbrief van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over het gebruik van chemische wapens bij Damascus op 21 augustus j.l. roept een aantal vragen op:

1) De nieuwe, 'diepgaande' informatie komt van 'verschillende partnerlanden', stelt de brief.
Welke partnerlanden? 

2) De brief stelt 'dat er op 21 augustus gifgas is ingezet tegen de burgerbevolking'.
Welk gifgas? Met welk(e) overbrengingsmiddel(en)? 
Waar is dat gifgas ingezet?

3) In de brief stelt minister Timmermans dat het Syrische regime 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' verantwoordelijk is voor de inzet van gifgas op 21 augustus.
Waarom geen 100% zekerheid?  Waarover bestaat nog onzekerheid? 

Zie ook: Kabinet: regime Syrië schuldig aan gebruik gifgas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten