vrijdag 27 september 2013

Symposium brengt veiligheidpartners nader tot elkaar

Het stereotype beeld van zandzakken sjouwende militairen heerst nog altijd als het gaat om de inbreng van de krijgsmacht bij crises in eigen land. Maar militaire bijstand is veel meer. Civiele en militaire autoriteiten spraken gisteren tijdens het symposium ‘De Genie dient Nederland’ over de meerwaarde van Defensie bij nationale calamiteiten en steunverleningen. Het congres, georganiseerd door de landmacht, vond plaats op de Prinses Margrietkazerne in Wezep.

Show niet stelen
Of het nu gaat om ondersteuning bij het blussen van branden, het traceren van vermiste personen, het zoeken naar drugs en crimineel geld of hulp bij rampen. Defensie ondersteunt dag en nacht, zichtbaar en onzichtbaar civiele partners zoals politie, brandweer en gemeenten. “Defensie wil de show niet stelen of de controle overnemen. Militaire inzet is altijd ondersteunend en vindt altijd onder civiel gezag plaats. Het gaat erom dat je alle middelen kunt bijzetten als dat nodig is”, zei Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp.

Landmachtmiltair met detectieapparatuur voor chemische strijdmiddelen
Foto: Defensie

Beter verankerd
Het symposium was niet alleen bedoeld om de defensiecapaciteiten voor het voetlicht te brengen. Het bood de veiligheidspartners ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en waarderen. Succesvol optreden in een multidisciplinair verband kan tenslotte alleen als je elkaar kent en op elkaar bent ingespeeld.

Haal drempels weg
Volgens Middendorp is de ‘groene kolom’ steeds beter verankerd in de Veiligheidsregio’s. Toch bemerkt de generaal nog schroom bij de veiligheidspartners om de hulp van militairen in te roepen. Middendorp: “Er zijn nog steeds drempels waar we overheen moeten stappen. Mijn boodschap is: haal die drempels weg of stap er overheen.”

Een van de werkverbanden die de samenwerking moet versterken, is de werkgroep Versterking Civiel Militaire samenwerking (VCMS). De deelnemers kijken zowel naar de vraag- als de aanbodzijde. Dus waar hebben de civiele partijen behoefte aan? Maar ook wat heeft Defensie te bieden.

Unieke specialiteiten
De Genie fungeerde niet toevallig als gastheer. Als de aannemer van Defensie hebben zij unieke specialiteiten in huis. Die zijn niet alleen in het missiegebied essentieel, maar even waardevol in eigen land. De deelnemers maakten hier persoonlijk kennis mee. Zo waren er demonstraties op het gebied van de bouw van nutsvoorzieningen, onderwaterbouw, het zoeken naar sporen bij misdrijven. En liet een militaire eenheid zien hoe een terroristische aanval met chemische middelen wordt afgeslagen.

(ministerie van Defensie, 27 september 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten