maandag 26 november 2012

Nieuwe landmachteenheid tegen CBRN-dreiging


Tijdens een ceremonie op 28 november stelt de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Hans Wehren, de CBRN responseenheid paraat. De eenheid staat per 1 december 24/7 klaar om Nederland in voorkomend geval te helpen bij een Chemische, Biologische, Radiologische, of Nucleaire (CBRN) dreiging of- calamiteit.

De capaciteit staat ter beschikking van de civiele hulpdiensten. Het leveren van deze gegarandeerde capaciteit is een afspraak die gemaakt is in het kader van de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) tussen het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tijdens de ceremonie vertegenwoordigd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de heer Theo Bot.

De gegarandeerde CBRN-capaciteit bestaat uit een respons- en ontsmettingseenheid. Naast de 24-uurs capaciteit beschikt Defensie binnenkort ook over een Nationale Trainingsfaciliteit. Hier kunnen civiele instantie zoals de brandweer, GHOR en de politie trainen op het gebied van CBRN. Defensie heeft uitgebreide ervaring, kennis en expertise op CBRN- gebied en stimuleert kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking.

(ministerie van Defensie, 26 november 2012)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten